Human Trafficking Policy - Hungarian

Elvi nyilatkozat
az emberkereskedelemre és rabszolgaságra vonatkozóan

A Kelly Services, Inc. és leányvállalatai ("Kelly") zéró toleranciát alkalmaz szabályzataiban az emberkereskedelemre vonatkozóan. Ez többek között az alábbiak megtiltását tartalmazza az emberkereskedelem kapcsán:

 • Az emberkereskedelem bármilyen formájának alkalmazása, amikor személyek utazását szervezik vagy megkönnyítik azért, hogy kihasználják őket;
 • Bármilyen munkavégzés során szexuális szolgáltatások igénybe vétele;
 • Bármilyen munkavégzés során kényszermunka alkalmazása, illetve büntetéssel fenyegetés mellett bárkit arra kényszeríteni, hogy valamilyen munkát vagy tevékenységet végezzen;
 • A munkavállaló személyazonosító vagy bevándorlási iratainak, például útlevelének vagy jogosítványának (függetlenül a kibocsátó hatóságtól) megsemmisítése, elrejtése, elkobzása, ill. azokhoz a munkavállaló általi hozzáférés megakadályozása;
 • Megtévesztő vagy félrevezető gyakorlat alkalmazása a jelöltek/munkavállalók toborzása, ill. munkalehetőség felkínálása során;
 • A toborzásnak helyt adó ország helyi munkavállalási törvényeit be nem tartó toborzók alkalmazása;
 • A toborzás során pénzt beszedni a jelentkezőktől/jelöltektől/munkavállalóktól;
 • A hazautazás biztosításának elmulasztása, illetve a hazautazás költségeinek meg nem térítése a foglalkoztatás befejeztével olyan munkavállalók esetén, akik nem annak az országnak az állampolgárai, ahol a munkavégzés történt, és akiket az USA törvényei szerinti szerződés vagy rész-szerződés (az Egyesült Államokon kívül teljesített szerződés részek) alapján munkavégzés céljából utaztattak az adott országba, hacsak nem a munkavállaló törvényesen is a munkavégzés országában tartózkodhat, és úgy dönt, hogy ezt teszi, illetve a megfelelő hivatal mentesítette az előírás alól;
 • A hazautazás biztosításának elmulasztása, illetve a hazautazás költségeinek meg nem térítése a foglalkoztatás befejeztével olyan munkavállalók esetén, akik nem az Egyesült Államok állampolgárai, és akiket az USA törvényei szerinti szerződés vagy rész-szerződés alapján munkavégzés céljából utaztattak az Egyesült Államokba, amennyiben a költségek kifizetését a meglévő alkalmi munkavállalói program írja elő, illetve a munkavállalóval kötött írásos megállapodás része (az Egyesült Államokon belül teljesített szerződés részek esetén), hacsak nem a munkavállaló törvényesen is a munkavégzés országában tartózkodhat, és úgy dönt, hogy ezt teszi, illetve a megfelelő hivatal mentesítette az előírás alól;
 • Olyan lakhatás biztosítása vagy megszervezése, amely nem teljesíti a fogadó ország lakhatási és biztonsági normáit; valamint
 • Ha a törvény vagy szerződések előírják, munkaszerződés, toborzási szerződés, ill. egyéb szükséges munkavállalási dokumentumok biztosításának elmulasztása írásban, azon a nyelven, amit a munkavállaló is megért.

A Kelly megtiltja és a jövőben is meg fogja tiltani alkalmazottainak, alvállalkozóinak, forgalmazóinak, beszállítóinak és a Kelly-vel üzleti kapcsolatban álló egyéb feleknek, hogy az emberkereskedelem bármely formájában, illetve a fent felsorolt tevékenységekben részt vegyenek.

A Kelly megtiltja, hogy megtorlással éljenek bárkivel szemben, aki panaszt nyújt be, vagy a jelen szabályzat megsértésének gyanúját bejelenti. A jelen szabályzatot megsértő alkalmazott vagy egyéb fél ellen a Kelly fegyelmi eljárást fog indítani, ami többek között akár azzal is járhat, hogy a szabálysértést állami tisztségviselőknek jelentik, ha azt törvény vagy szerződés írja elő, illetve az alkalmazottat elbocsáthatják. 

Bármilyen szabálysértés gyanúját azonnal be kell jelenteni a Kelly Services Üzleti Magatartási és Etikai Bejelentő Programján keresztül a 1.877.978.0049 telefonszámon vagy ahttps://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp címen, illetve Európa esetén a https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp címen. A Kelly Üzleti Magatartási és Etikai Kódexe, valamint a Kelly Vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Elvi Nyilatkozata a Kelly társadalmi felelősségvállalás és erkölcs iránti elkötelezettségét fenntartó további előírások.