Human Trafficking Policy - Dutch

Beleidsverklaring betreffende mensenhandel en slavernij

Kelly Services, Inc., evenals zijn dochterondernemingen, ("Kelly") heeft een zerotolerancebeleid op het gebied van mensenhandel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende activiteiten in verband met de handel in mensen:

 • Iedere vorm van mensenhandel waarbij reizen worden geregeld of mogelijk gemaakt voor personen met het doel hen te exploiteren;
 • Het kopen van commerciĆ«le seks bij de uitvoering van werkzaamheden;
 • Het gebruik van dwangarbeid bij de uitvoering van werkzaamheden of het dwingen van personen om werk of activiteiten uit te voeren onder bedreiging met staffen;
 • De identiteits- of immigratiepapieren van een werknemer, zoals paspoorten of rijbewijzen, vernielen, verbergen, in beslag nemen of op andere wijze de toegang ertoe aan de werknemer weigeren, ongeacht de instantie van afgifte;
 • Misleidende of frauduleuze praktijken toepassen bij de werving van kandidaten/werknemers of bij het aanbieden van werk;
 • Recruiters gebruiken die de lokale arbeidswetten van het land waarin de werving plaatsvindt, niet naleven;
 • Sollicitanten/kandidaten/werknemers wervingskosten berekenen;
 • Nalaten te zorgen of te betalen voor de terugreis aan het einde van de dienstbetrekking voor een werknemer die geen burger is van het land waarin het werk plaatsvindt en die in het land was gebracht met het doel te werken onder een contract of subcontract met de Amerikaanse overheid (voor gedeelten van contracten die buiten de Verenigde Staten worden uitgevoerd), tenzij het de werknemer wettelijk is toegestaan om in het werkland te blijven en deze ervoor kiest om dit te doen, of door een toepasselijke instantie van dit vereiste is vrijgesteld;
 • Nalaten te zorgen of te betalen voor de terugreis aan het einde van de dienstbetrekking voor een werknemer die geen Amerikaans staatsburger is en die naar de Verenigde Staten was gebracht met het doel te werken onder een contract of subcontract met de Amerikaanse overheid, als de betaling van deze kosten vereist is volgens bestaande programma's voor tijdelijke werkkrachten of krachtens een schriftelijke overeenkomst met de werknemer (voor gedeelten van contracten die binnen de Verenigde Staten worden uitgevoerd), tenzij het de werknemer wettelijk is toegestaan om in het werkland te blijven en deze ervoor kiest om dit te doen, of door een toepasselijke instantie van dit vereiste is vrijgesteld;
 • Huisvesting verschaffen of regelen die niet voldoet aan de huisvestings- en veiligheidsnormen van het gastland; en
 • Indien de wet of contracten dit vereisen, nalaten een arbeidscontract, wervingsovereenkomst of ander vereist schriftelijk arbeidsdocument te verschaffen in een taal die de werknemer begrijpt.

Kelly staat zijn werknemers, subcontractanten, verkopers, leveranciers of andere entiteiten die zaken doen met Kelly niet toe zich bezig te houden met welke vorm dan ook van mensenhandel en de bovengenoemde activiteiten.

Kelly verbiedt represailles tegen iedereen die een klacht indient of een vermoede overtreding van dit beleid meldt. Tegen een werknemer of andere partij die dit beleid overtreedt, zullen door Kelly gepaste disciplinaire maatregelen worden genomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot melding van de overtreding aan overheidsfunctionarissen, wanneer de wet of het contract dit eist, en ontslag. 

Elke vermoede overtreding dient onmiddellijk gemeld te worden via het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly Services, tel. 1.877.978.0049 of https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp of voor Europa, https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp. Kelly's code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek en Kelly's beleidsverklaring betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn enkele aanvullende beleidsregels van Kelly die Kelly's commitment aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek steunen.