Human Trafficking Policy - Danish

Politik om menneskehandel og slaveri

Kelly Services, Inc., og datterselskaber, ("Kelly") har en nultolerancepolitik, der forbyder menneskehandel ( (human trafficking). Det omfatter, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter i forbindelse hermed:

 • At deltage i hvilken som helst form for menneskehandel, hvor der arrangeres eller muliggøres rejser for personer med udnyttelse som hensigt.
 • At købe sig til seksuelle aktiviteter ved udøvelsen af en hvilken som helst form for arbejde.
 • At anvende tvangsarbejde ved udøvelsen af en hvilken som helst form for arbejde eller at tvinge personer til at udføre arbejde eller andre aktiviteter ved hjælp af trusler eller straf.
 • At ødelægge, skjule, beslaglægge eller på anden måde nægte en medarbejder adgang til medarbejderens identitets- eller immigrationsdokumenter, såsom pas eller kørekort, uanset af hvem eller hvor dokumentet er udstedt.
 • At anvende vildledende eller svigagtig praksis under ansættelse af kandidater/medarbejdere eller i forbindelse med jobtilbud.
 • At anvende rekrutteringskonsulenter, der ikke overholder lokale arbejdsregler i det land, hvor rekrutteringen finder sted.
 • At kræve rekrutteringsgebyrer fra ansøgere/kandidater/medarbejdere.
 • At undlade at tilbyde returtransport eller betale omkostningerne for returtransport ved afslutning af ansættelsen til en medarbejder, der ikke er statsborger i det land, hvor arbejdet finder sted, der blev bragt til landet med henblik på arbejde i forbindelse med en kontrakt eller underleverandørkontrakt med den amerikanske regering (for de dele af kontrakten, udført uden for USA), med mindre medarbejderen i henhold til lovgivningen har tilladelse til at forblive i det land, hvor arbejdet udføres, og vælger dette, eller hvis den rette instans har vedtaget en undtagelse for dette krav.
 • At undlade at tilbyde returtransport eller betale omkostningerne for returtransport ved afslutning af ansættelsen til en medarbejder, som ikke er amerikansk statsborger, og som blev bragt til USA med henblik på arbejde i forbindelse med en kontrakt eller underleverandørkontrakt med den amerikanske regering, hvis betaling af sådanne omkostninger er et krav i henhold til eksisterende programmer for midlertidigt ansatte eller et krav i henhold til en underskrevet aftale med medarbejderen (for de dele af kontrakten, der udføres i USA), med mindre medarbejderen i følge lovgivningen har tilladelse til at forblive i det land, hvor arbejdet udføres, og vælger dette, eller hvis den rette instans har vedtaget en undtagelse for dette krav.
 • At tilbyde at give eller sørge for en bolig, der ikke opfylder bolig- og sikkerhedsnormerne i værtslandet. Og
 • Hvis det er lovpligtigt eller i henhold til aftale at undlade at tilbyde en skriftlig ansættelseskontrakt, rekrutteringsaftale eller andre påkrævede dokumenter, og på et sprog, som medarbejderen forstår.

Kelly tillader ikke, at virksomhedens medarbejdere, underleverandører, forhandlere, leverandører eller andre, der indgår i forretningsaktiviteter med Kelly, tager del i nogen som helst form for menneskehandel eller i ovennævnte aktiviteter.

Kelly tillader ikke repressalier mod personer, der indgiver en klage eller indberetter en formodet overtrædelse af denne politik. En medarbejder eller andre, der overtræder denne politik, bliver underlagt gældende disciplinære foranstaltninger af Kelly, herunder, men ikke begrænset til, videregivelse af oplysningerne til det offentlige, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning eller aftaler, og ansættelsesophør.

Enhver mistanke om overtrædelser skal straks indberettes via Kelly Services' indberetningsprogram for Etisk adfærdskodeks til 1.877.978.0049 eller https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp eller i Europa https://www.www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp. Kellys etiske adfærdskodeks og Kellys CSR-politik er blandt de supplerende Kelly-politikker, der giver udtryk for Kellys tilsagn om at drive virksomhed i henhold til socialt ansvar og etik.