Historia zmian

Marzec 2023

 • W części „Gromadzone przez nas informacje” wyjaśniliśmy kategorie danych osobowych, które zbieramy, podstawy prawne przetwarzania kategorii danych osobowych oraz informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 • W części „Prawa do ochrony prywatności w stanie Kalifornia” poprawiliśmy informacje dotyczące korzystania z praw przysługujących Ci na mocy prawa stanu Kalifornia.
 • Poprawiliśmy adres w Szwajcarii.
 • W części „Nazwy spółek Kelly Services, Inc. oraz odnośne informacje” zaktualizowaliśmy listę podmiotów.

Luty 2021 r.

 • Usunęliśmy odniesienia do programu Tarcza prywatności UE/USA, w tym do sekcji przedstawiającej opcje arbitrażowe dostępne w ramach programu Tarcza prywatności.

Lipiec 2019 r.

 • Zaktualizowano Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić odniesienia do Ustawy o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia.
 • Zaktualizowano Oświadczenie o ochronie prywatności, aby objaśnić jej zastosowanie do pracowników firmy Kelly.

Marzec 2019

 • Zaktualizowaliśmy Oświadczenie o ochronie prywatności w celu poinformowania osób fizycznych o tym, że nie gromadzimy informacji dotyczących osób nieletnich poniżej 13. roku życia.
 • Zaktualizowaliśmy Oświadczenie o ochronie prywatności w celu zawarcia w nim odniesień do Zjednoczonego Królestwa, które różnią się od odniesień do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 •  Zmieniliśmy naszego przedstawiciela dla grupy krajów, które są położone poza terytorium Unii Europejskiej, na jednostkę, której siedziba mieści się w Holandii.

Maj 2018

 • Zaktualizowaliśmy Oświadczenie o ochronie prywatności, aby zapewnić bardziej przejrzysty sposób prezentacji informacji.
 • Informacje zawarte w punkcie "Gromadzone przez nas informacje" zostały przez nas przedstawione w bardziej przyjaznej dla użytkownika formie.
 • Zmieniliśmy nazwę punktu "Jak wykorzystujemy gromadzone informacje" na "Dlaczego wykorzystujemy Twoje informacje" oraz zadbaliśmy o większą przejrzystość w zakresie wykorzystywania informacji przez firmę Kelly, w tym prostsze grupowanie według kategorii.
 • Wyodrębniliśmy i dodaliśmy informacje o standardach, które wykorzystujemy w celu określenia czasu przechowywania danych. Obecnie, informacje te znajdują się w osobnym punkcie zatytułowanym "Przechowywanie Twoich informacji".
 • W punkcie "Twoje prawa i możliwości wyboru" w bardziej przejrzysty sposób pogrupowaliśmy prawa do ochrony prywatności w obrębie konkretnych jurysdykcji oraz zadbaliśmy o powiadomienia oraz o dodatkową przejrzystość w odniesieniu do praw osób zamieszkujących EOG lub Szwajcarię.
 • W sekcji "Komu Twoje informacje mogą być przekazywane" zapewniliśmy dodatkową przejrzystość w odniesieniu do potencjalnych krajów lub obszarów, którym informacje mogą być udostępniane.
 • Opracowaliśmy i wdrożyliśmy oddzielną Politykę plików Cookies w celu poinformowania Cię o sposobie wykorzystywania przez nas takich plików.
 • W punkcie "Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności" zawarliśmy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu powiadamiania o istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Utworzyliśmy punkt Historia zmian, w którym przedstawiane są zmiany wprowadzane do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Wprowadziliśmy drobne zmiany związane z przejrzystością i gramatyką. 

Kwiecień 2017

 • Zaktualizowaliśmy punkt Tarcza Prywatności, aby zapewnić informacje na temat zgodności z przepisami Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA. 

Listopad 2016

 • W punkcie "Komu Twoje informacje mogą być przekazywane" poprawiliśmy przejrzystość informacji dotyczących naszej odpowiedzialności za działania dotyczące naszych procesorów. 

Sierpień 2016

 • Zmieniliśmy "Bezpieczną Przystań" na "Tarczę Prywatności" oraz zapewniliśmy informacje dotyczące zgodności naszych działań z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA.