Historia zmian

Maj 2018

 • Zaktualizowaliśmy Oświadczenie o ochronie prywatności, aby zapewnić bardziej przejrzysty sposób prezentacji informacji.
 • Informacje zawarte w punkcie "Gromadzone przez nas informacje" zostały przez nas przedstawione w bardziej przyjaznej dla użytkownika formie.
 • Zmieniliśmy nazwę punktu "Jak wykorzystujemy gromadzone informacje" na "Dlaczego wykorzystujemy Twoje informacje" oraz zadbaliśmy o większą przejrzystość w zakresie wykorzystywania informacji przez firmę Kelly, w tym prostsze grupowanie według kategorii.
 • Wyodrębniliśmy i dodaliśmy informacje o standardach, które wykorzystujemy w celu określenia czasu przechowywania danych. Obecnie, informacje te znajdują się w osobnym punkcie zatytułowanym "Przechowywanie Twoich informacji".
 • W punkcie "Twoje prawa i możliwości wyboru" w bardziej przejrzysty sposób pogrupowaliśmy prawa do ochrony prywatności w obrębie konkretnych jurysdykcji oraz zadbaliśmy o powiadomienia oraz o dodatkową przejrzystość w odniesieniu do praw osób zamieszkujących EOG lub Szwajcarię.
 • W sekcji "Komu Twoje informacje mogą być przekazywane" zapewniliśmy dodatkową przejrzystość w odniesieniu do potencjalnych krajów lub obszarów, którym informacje mogą być udostępniane.
 • Opracowaliśmy i wdrożyliśmy oddzielną Politykę plików Cookies w celu poinformowania Cię o sposobie wykorzystywania przez nas takich plików.
 • W punkcie "Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności" zawarliśmy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu powiadamiania o istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Utworzyliśmy punkt Historia zmian, w którym przedstawiane są zmiany wprowadzane do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Wprowadziliśmy drobne zmiany związane z przejrzystością i gramatyką. 

Kwiecień 2017

 • Zaktualizowaliśmy punkt Tarcza Prywatności, aby zapewnić informacje na temat zgodności z przepisami Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA. 

Listopad 2016

 • W punkcie "Komu Twoje informacje mogą być przekazywane" poprawiliśmy przejrzystość informacji dotyczących naszej odpowiedzialności za działania dotyczące naszych procesorów. 

Sierpień 2016

 • Zmieniliśmy "Bezpieczną Przystań" na "Tarczę Prywatności" oraz zapewniliśmy informacje dotyczące zgodności naszych działań z zasadami Tarczy Prywatności UE-USA.