Endringshistorikk

Mars 2023

 • I "Informasjon vi innhenter" avklarte vi personopplysningskategorier vi samler inn, det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningkategorier og informasjon om automatisert behandling.
 • I "Personvernrettigheter i California" oppdaterte vi informasjonen om å utøve rettighetene dine i henhold til lover i California.
 • Vi oppdaterte adressen i Sveits.

I "Kelly Services, Inc. selskapsnavn og informasjon” oppdaterte vi listen over forretningsenheter.

Februar 2021

 • Vi fjernet henvisninger til personvernavtalen mellom EU og USA, herunder delen om hvilke voldgiftsalternativer som er tilgjengelige gjennom personvernavtalen.

Juli 2019

 • Vi oppdaterte personvernerklæringen for å inkludere referanser til California Consumer Privacy Act.
 • Vi oppdaterte personvernerklæringen for å klargjøre hvordan den gjelder for Kelly-ansatte.

Mars 2019

 • Personvernerklæringen er oppdatert for å opplyse om at vi ikke innhenter informasjon tilknyttet barn under 13 år.
 • Personvernerklæringen er oppdatert for å innlemme henvisninger til Storbritannia og Nord-Irland, atskilt fra henvisninger til Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
 • Vår representant for land i gruppen som ikke ligger i Den europeiske union, er oppdatert til entiteten som ligger i Nederland.

Mai 2018

 • Personvernerklæringen er oppdatert for å presentere informasjonen på en mer lagdelt måte.
 • Under «Opplysninger som innhentes» er informasjonen presentert på en mer brukervennlig måte.
 • «Slik brukes opplysningene» er endret til «Derfor brukes opplysningene», og vi har gjort Kellys bruk av opplysningene mer gjennomsiktig, deriblant ved enklere gruppering av kategorier.
 • Vi har skilt ut og lagt til informasjon om standardene som brukes til å fastslå hvor lenge opplysningene skal oppbevares. Denne informasjonen finnes nå i en egen del, som er kalt «Oppbevaring av opplysningene».
 • Under «Dine rettigheter og valg» har vi forenklet grupperingen av personvernrettigheter basert på spesifikke jurisdiksjoner, og varslet om og besørget mer gjennomsiktighet om rettighetene til personer som bor i EØS eller Sveits.
 • Under «Hvem opplysningene kan deles med» har vi besørget mer gjennomsiktighet når det gjelder potensielle land eller områder opplysningene kan deles med.
 • Vi har utviklet og implementert egne retningslinjer for informasjonskapsler for å informere om bruken av informasjonskapsler.
 • Under «Oppdateringer av denne personvernerklæringen» har vi gitt en nærmere redegjørelse for hvordan vi skal varsle om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.
 • Vi har laget en del, Endringshistorikk, som viser oppdateringer av denne personvernerklæringen.
 • I tillegg er teksten redigert noe av hensyn til klarhet og grammatikk. 

April 2017

 • Delen om personvernavtalen er oppdatert for å informere om at vi etterlever personvernavtalen mellom Sveits og USA. 

November 2016

 • Under «Hvem opplysningene kan deles med» har vi besørget mer gjennomsiktighet når det gjelder vårt ansvar for handlinger begått av våre databehandlere. 

August 2016

 • «Safe Harbor» er oppdatert til «personvernavtalen», og vi har informert om at vi etterlever personvernavtalen mellom EU og USA. 

 

Juli 2019

·         Vi oppdaterte personvernerklæringen for å inkludere referanser til California Consumer Privacy Act.

Vi oppdaterte personvernerklæringen for å klargjøre hvordan den gjelder for Kelly-ansatte.