Endringshistorikk

Mai 2018

 • Personvernerklæringen er oppdatert for å presentere informasjonen på en mer lagdelt måte.
 • Under «Opplysninger som innhentes» er informasjonen presentert på en mer brukervennlig måte.
 • «Slik brukes opplysningene» er endret til «Derfor brukes opplysningene», og vi har gjort Kellys bruk av opplysningene mer gjennomsiktig, deriblant ved enklere gruppering av kategorier.
 • Vi har skilt ut og lagt til informasjon om standardene som brukes til å fastslå hvor lenge opplysningene skal oppbevares. Denne informasjonen finnes nå i en egen del, som er kalt «Oppbevaring av opplysningene».
 • Under «Dine rettigheter og valg» har vi forenklet grupperingen av personvernrettigheter basert på spesifikke jurisdiksjoner, og varslet om og besørget mer gjennomsiktighet om rettighetene til personer som bor i EØS eller Sveits.
 • Under «Hvem opplysningene kan deles med» har vi besørget mer gjennomsiktighet når det gjelder potensielle land eller områder opplysningene kan deles med.
 • Vi har utviklet og implementert egne retningslinjer for informasjonskapsler for å informere om bruken av informasjonskapsler.
 • Under «Oppdateringer av denne personvernerklæringen» har vi gitt en nærmere redegjørelse for hvordan vi skal varsle om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.
 • Vi har laget en del, Endringshistorikk, som viser oppdateringer av denne personvernerklæringen.
 • I tillegg er teksten redigert noe av hensyn til klarhet og grammatikk. 

April 2017

 • Delen om personvernavtalen er oppdatert for å informere om at vi etterlever personvernavtalen mellom Sveits og USA. 

November 2016

 • Under «Hvem opplysningene kan deles med» har vi besørget mer gjennomsiktighet når det gjelder vårt ansvar for handlinger begått av våre databehandlere. 

August 2016

 • «Safe Harbor» er oppdatert til «personvernavtalen», og vi har informert om at vi etterlever personvernavtalen mellom EU og USA.