Ændringshistorik

Marts 2023

 • Under “De informationer, vi indsamler” angav vi de kategorier af persondata, som vi indsamler, det juridiske grundlag for behandling af persondatakategorier og informationer om automatiseret behandling.
 • Under “Privatlivsrettigheder i Californien” opdaterede vi informationer om udøvelse af rettigheder i henhold til californisk lovgivning.
 • Vi opdaterede adressen i Schweiz.
 • Under “Kelly Services, Inc. virksomhedsnavne og informationer” opdaterede vi enhedslisten.

Februar 2021

 • Vi har fjernet referencer til EU-USA-privatlivsskjold, herunder det afsnit, der angiver tilgængelige voldgiftsmuligheder i henhold til aftalen om privatlivsskjold. 

Juli 2019

 • Vi har opdateret vores Privatlivspolitik, så den også omfatter referencer til California Consumer Privacy Act.
 • Vi har opdateret vores Privatlivspolitik for at præcisere anvendelighed for Kellys medarbejdere.

Marts 2019

 • Vi har opdateret vores Privatlivspolitik for at informere om, at vi ikke indhenter oplysninger, rettet mod mindreårige under 13 år.
 • Vi har opdateret vores Privatlivspolitik for at inkludere referencer til Storbritannien, der adskiller sig fra referencer til EU og EØS.
 • Vi har ændret vores repræsentant for koncernlande uden for EU til vores enhed, der ligger i Holland.

Maj 2018

 • Vi har opdateret vores privatlivspolitik (tidligere Politik om beskyttelse af personlige oplysninger) for at give en mere detaljeret præsentation af informationerne.
 • I afsnittet "De informationer, vi indsamler” præsenterer vi informationerne i et mere brugervenligt format.
 • Vi har ændret overskriften “Sådan anvender vi dine oplysninger” til “Hvorfor vi indsamler dine informationer" og har gjort Kellys brug af informationerne mere gennemsigtig, bl.a. ved at tilføje nemmere kategorigrupper.
 • Vi har adskilt og tilføjet informationer om de standarder, vi bruger til at bestemme, hvor længe vi opbevarer data. Disse informationer er nu angivet i et separat afsnit, der hedder “Hvor længe, vi opbevarer dine informationer”.
 • I afsnittet “Dine rettigheder og valgmuligheder” har vi angivet nemmere grupperinger for privatlivsrettigheder, der er baseret på specifikke retsområder, og har givet informationer og yderligere gennemsigtighed om de rettigheder, der gælder for personer i EØS og Schweiz.
 • I afsnittet “Hvem vi videregiver dine informationer til” har vi sørget for yderligere gennemsigtighed, hvad angår potentielle lande eller områder, hvor der kan videregives informationer til.
 • Vi har udviklet og implementeret en separat Cookie-politik for at informere dig om vores brug af cookies.
 • I afsnittet “Opdateringer af nærværende privatlivspolitik” har vi yderligere præciseret, hvordan vi vil informere om væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik.
 • Vi har indført afsnittet Ændringshistorik for at vise opdateringer i denne privatlivspolitik.
 • Vi har foretaget mindre redigeringer for at forbedre klarhed og grammatik. 

April 2017

 • Vi har opdateret afsnittet PrivacyShield for at give information om vores overholdelse af the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. 

November 2016

 • I afsnittet “Hvem vi videregiver dine informationer til” har vi øget gennemsigtigheden vedrørende vores ansvar for vores databehandlers handlinger. 

August 2016

 • Vi har opdateret “Safe Harbor” til “Privacy Shield” og givet informationer om vores overholdelse af EU-U.S. Privacy Shield Framework.