Privatlivspolitik

Kelly Services, Inc. og dets datterselskaber respekterer din ret til beskyttelse af personlige oplysninger og anerkender, at du har visse rettigheder i forbindelse med persondata, som vi indsamler om dig, og vi har visse forpligtelser i forbindelse hermed. Kelly Services støtter internationale og lokale love om beskyttelse af personlige oplysninger og har procedurer på plads, der opfylder kravene i disse love. 

Privatlivspolitikken støtter op om vores principper om beskyttelse af personlige informationer og informerer om praksis for indsamling, lagring og brug af personlige informationer om personer, der bruger vores websites, ansøger om eller anvender vores ansættelses- eller outsourcing-tjenester og personer, der er repræsentanter for vores kunder (herunder nye kunder), serviceudbydere og leverandører.

Vi beder dig gennemlæse disse informationer, så du kan forstå den måde, hvorpå vi indsamler, anvender og videregiver dine persondata.

Privatlivspolitikken dækker hele vores koncern. Alle koncernselskaber er dataansvarlige, og virksomhedsnavne og -informationer kan findes på dette link: Kelly Services, Inc. virksomhedsnavne og -informationer (samlet kaldet “Kelly Services eller “Kelly”). Så når vi omtaler “Kelly Services”, “Kelly”, “vi”, “os” eller “vores” i denne privatlivspolitik henviser vi til den relevante virksomhed i koncernen, der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vi vil informere om, hvilken enhed der er dataansvarlig for dine personoplysninger. Kelly Services, Inc. Company Names and Information (collectively, “Kelly Services or “Kelly”).

Kelly Services, Inc er ansvarlig for at administrere generelle spørgsmål og uopfordrede ansøgninger. De ovenfor anførte koncernselskaber, der ikke ligger i Europa, kan også kontaktes via deres repræsentant: Kelly Services (Holland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Holland.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne politik (om indsamlede informationer, hvordan vi bruger dem, og hvorfor vi bruger dem), vil vi i rimelig tid efter ændringen er foretaget og inden ændringen træder i kraft fremhæve disse ændringer i afsnittet Ændringshistorik i slutningen af denne privatlivspolitik og angive ændringen med et tydeligt link.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver) på:

E-mail: privacy@kellyservices.com

Post: Kelly Services, Inc. i USA kan kontaktes på 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084, USA.

Kelly Services, Inc. i Europa kan kontaktes via datterselskabet Kelly Services Management Sàrl på adressen Av. Edouard-Dubois 20, PO Box 48, 2006 Neuchâtel, Schweiz.

Se kontaktinformationer til andre lande på dette link: Kelly Services, Inc. Virksomhedsnanve- og informationer.

De informationer, vi indsamler

Kelly indsamler, lagrer og anvender persondata for at kunne levere vores rekrutterings-, ansættelses-, outsourcing- og rådgivningstjenester. Vi indsamler persondata om personer, der anvender vores websites, ansøger om ansættelse eller beskæftigelse hos os eller ansættelse via vores rekrutteringstjenester, medarbejdere og om repræsentanter for vores kunder (herunder eventuelle nye kunder). Kelly retter ikke bevidst sine ydelser til eller indhenter, sælger eller videregiver oplysninger fra børn under 16 år.

Du leverer selv de fleste af disse informationer, når du kontakter os, sender en ansøgning, deltager personligt i et rekrutterings-event, via telefonsamtaler, når du kontakter os for at høre om vores ydelser eller under et outsourcing- eller ansættelsesforhold.

Vi indsamler også data om personer, som er ansat eller beskæftiget af vores kunder i forbindelse med vores outsourcing- og rådgivningstjenester til disse kunder. Dette sker typisk via vores interaktioner med kunder, leverandører og serviceudbydere.

Når du interagerer med et Kelly website eller applikation, indsamler vi data, der relaterer til, hvordan du interagerer med tjenesten ved f.eks. vores brug af cookies, der er placeret på din enhed.

Vi har anført flere informationer nedenfor om de typer persondata, vi indsamler (og har indsamlet de foregående 12 måneder), lagrer og bruger og om årsagen til, at vi bruger dine persondata.

 • Flere informationer

Hvorfor vi indsamler dine informationer

Vi vil anvende dine persondata, når:

 • du har givet dit samtykke til de relevante behandlingsaktiviteter til de formål, vi har informeret dig om. Hvis du har givet dit samtykke, kan du altid trække det tilbage.
 • det er nødvendigt for, at du kan udføre og overholde din ansættelseskontrakt eller andre relevante ansættelseskontrakter hos os, og så vi kan tage vores forholdsregler, inden vi indtræder i en kontraktaftale med dig.
 • vi bliver nødt til at behandle dine informationer, for at vi kan overholde de juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser (f.eks. overholdelse af forpligtelser i henhold til ansættelsen, social sikring, social beskyttelse og skattelovgivning, overholdelse af vores forpligtelser i henhold til ligestillingslovgivningen eller i forbindelse med lovpligtig sygdom eller barselsorlov).
 • det undtagelsesvis er en nødvendighed for livsvarige rettigheder i relation til dig eller andre (f.eks. for at undgå alvorlig skade af dig eller andre) eller
 • det er nødvendigt i henhold til vores retmæssige interesser (eller tredjeparts), forudsat at vores legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller rettigheder, hvilket kræver beskyttelse af dine data.

Vi vil anvende særlige kategorier af persondata, når:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke. Hvis du har givet os dit samtykke, kan du altid trække det tilbage.
 • det er nødvendigt for, at vi kan udføre vores juridiske forpligtelser (f.eks. i forbindelse med ansættelsen, social sikkerhed og sociale beskyttelseslove eller i forbindelse med overenskomstaftaler), overholde vores forpligtelser i henhold til ligestillingsloven eller i forbindelse med lovpligtig sygdom eller barselsorlov.
 • det er nødvendigt, for at vi kan etablere, udøve eller forsvare erstatningskrav.
 • det er nødvendigt i forbindelse med forebyggende medicin eller arbejdsmedicin, vurdering af din arbejdsevne, medicinsk diagnose eller sundhed (eksempelvis i forhold til arbejdsmiljøhenvisninger og -rapporter).
 • det er nødvendigt for årsager af betydelig offentlig interesse, f.eks. kontrol af ligestillingsmuligheder.
 • det er undtagelsesvis en nødvendighed for livsvarige rettigheder i relation til dig eller andre (f.eks. for at undgå alvorlig skade af dig eller andre) og i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give dit samtykke eller
 • når du allerede har offentliggjort de relevante personlige informationer.

Vi vil kun anvende dine persondata til de formål, vi indsamlede dem for, medmindre vi har grund til at mene, at vi har behov for at anvende dem af andre årsager, og den anden årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi får brug for at anvende dine persondata til et formål uden forbindelse til det oprindelige formål, vil vi give dig besked og forklare dig det juridiske grundlag, som giver os tilladelse til at gøre dette.

Juridiske interesser

Som nævnt ovenfor kan vi nogle gange anvende dine personlige informationer, hvis det er nødvendigt i forbindelse med juridiske interesser (eller tredjeparts). Det vil sige, at brug af persondata skal være nødvendig for at:

 • sikre effektiv administration og håndtering af din ansættelse eller aftale, personalegoder, administration af virksomheden og driftskontinuitet
 • sikre, at vores værdier er beskyttede, holdt fortrolige og ikke bliver anvendt til upassende eller ulovlige formål
 • forebygge, påvise eller undersøge uautoriseret brug af vores systemer og sikre, at vi overholder loven og vores politikker
 • sikre, at vi kan kontakte dig eller din familie i en nødsituation
 • tjekke, at du har juridisk ret til at arbejde, til at administrere performance, disciplinære processer og forfremmelser
 • administrere krav til uddannelse og udvikling
 • vedligeholde produktudvikling og udføre effektiv markedsføring via analyse og profilering i forbindelse med business intelligence
 • tage os af uoverensstemmelser og ulykker og juridisk rådgivning og anden form for rådgivning
 • overholde andre landes love og bestemmelser
 • forebygge svindel og økonomisk kriminalitet og
 • sikre netværks- og informationssikkerhed.

Kontakt vores Data Protection Officer, hvis du vil have flere informationer om vores juridiske interesser i forbindelse med dine persondata.

Undladelse af at levere påkrævede informationer

I tilfælde af at vi anmoder om persondata for at kunne ansætte dig eller finde et arbejdssted eller et jobmatch, vil vi eventuelt ikke kunne hjælpe dig ordentligt med din anmodning om ansættelse, placering eller jobmatch, udført af Kelly Services, hvis du ikke leverer de informationer, som vi anser som påkrævet i sådanne situationer.

Hvor længe vi opbevarer dine informationer

Vi vil opbevare dine persondata så længe, det er nødvendigt, i forbindelse med vores aftale med dig, så vi kan levere de ønskede tjenesteydelser, af juridiske forretningsmæssige årsager eller på grund af andre nødvendige formål, f.eks. overholdelse af love eller bestemmelser eller i forhold til en anden juridisk myndighed, eller hvor det ellers er tilladt til andre juridiske formål såsom revision, sikkerhed eller svindelforebyggelse eller for at bevare eller forsvare Kellys juridiske rettigheder.

Desuden vil jobansøgere og personer, der har afsluttet en opgave, blive bibeholdt i Kellys talentpulje, så de kan blive kontaktet i forbindelse med andre ansættelsesmuligheder. Talentpuljer i Europa vil bibeholde dine ansøgningsinformationer i højst tre år. Informationer om personer, der ikke er bosat i Europa, vil blive bibeholdt i henhold til lokale juridiske bestemmelser, men i alle tilfælde højst i ti år. Hvis det er muligt, vil Kelly slette dine informationer fra talentpuljen ved dokumenteret anmodning.

 • Flere informationer

Hvem vi videregiver dine informationer til

Kelly Services holder sine medarbejdere, repræsentanter og leverandører ansvarlige i forbindelse med at bevare den tillid, du har til os i forbindelse med, at vi har adgang til dine persondata.

Når det angår enkeltpersoner, videregiver Kelly de informationer, der er nødvendige for, at Kelly kan udføre deres ansættelses- og outsourcingtjenester med andre Kelly Services-enheder, kunder, leverandører og serviceudbydere, der er involveret i at bistå med administration af de procedurer, og som er påkrævet for at kunne levere disse tjenester.

Enhver involvering af en kunde, leverandør eller serviceudbyder vil være underlagt behørige kontraktmæssige krav, der indebærer forbud mod at anvende dine informationer til andre formål end dem, der specifikt er anvist af Kelly. Der er endvidere sørget for tilstrækkelige administrative og tekniske sikkerhedsmekanismer for at forhindre, at dine oplysninger anvendes, videregives eller gives adgang til på utilbørlig vis.

 • Flere informationer

Dine rettigheder og valgmuligheder

Vi respekterer dine rettigheder til adgang til og kontrol af dine informationer. Mængden af personlige oplysninger, du skal acceptere at levere, når du ønsker vores ydelser, stemmer overens med Kellys interesse i at levere ydelser til dig. Kelly overholder gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser.

Vi behandler persondata om dig i overensstemmelse med de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik, herunder at levere rekruttering, jobplacering, ansættelse eller outsourcing, drive vores forretning, overholde vores juridiske og kontraktmæssige forpligtelser og indfri andre af Kellys juridiske interesser. I de fleste lande, hvor Kelly har ansættelseskontrakt med dig, er informationer om kontakt, løn og personalegoder en kontraktmæssig eller lovbefalet forpligtelse, og hvis dette ikke er opfyldt, kan det begrænse din mulighed for at være ansat hos Kelly.

Du kan have visse rettigheder i forbindelse med dine persondata. Disse rettigheder og dine muligheder for at gøre brug af disse, er angivet nærmere nedenfor.

 • Europæiske privatlivsrettigheder

 • Privatlivsrettigheder i Californien

 • Mexicanske privatlivsrettigheder

 • Andre privatlivsrettigheder

 • Direkte markedsføring

Cookies

Vi registrerer antal besøgende af de relevante sektioner på vores website og sporer bevægelserne mellem sektionerne ved hjælp af “cookies”.

Cookies er små datafiler, der indeholder informationer, der er placeret på din computer, og som automatisk downloades til din enhed, for at vi kan genkende dig, hvis du tidligere har været inde på vores website. Vi bruger cookies for at identificere din browser og enhed. De indsamler og opbevarer informationer, om hvordan du bruger vores website, når du har været inde på vores website.

Få flere informationer om cookies, de typer cookies vi anvender, og hvordan vi anvender dem, ved at læse vores Cookie-politik.

Beskyttelse af dine informationer

Kelly Services sørger for at sikre dine personlige oplysninger.

Vi overvåger regelmæssigt branchestandarderne for at sikre alle informationer og revurdere vores fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så vi bedst muligt forhindrer tab, misbrug, ændringer, uautoriseret adgang, ødelæggelse eller videregivelse af dine personlige oplysninger.

Persondata, der sendes til os, enten pr. brev eller e-mail, kan være ubeskyttede under overførslen, så vi kan ikke garantere, at de bliver leveret.

Adgangskoder skal holdes fortrolige og må ikke videregives til en tredjepart. Kelly beder aldrig om at få udleveret din adgangskode.

Opdateringer af nærværende privatlivspolitik

Kelly kan opdatere nærværende politik fra tid til anden. Derfor bedes du læse den med jævne mellemrum.

Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik, vil vi skrive om den reviderede version her og beskrive ændringerne i afsnittet Ændringshistorik.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, kan vi eventuelt informere dig om dette på anden måde og altid, inden ændringerne træder i kraft. Det kan være med en tydelig notits på vores website, en notits via vores online-portaler eller ved at kontakte dig direkte.

Hvis du ønsker adgang til tidligere versioner af denne privatlivspolitik, bedes du kontakte vores Data Protection Officer på privacy@kellyservices.com.

Sådan kontakter du Kelly

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger, ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslov eller mener, at Kelly ikke har overholdt denne privatlivspolitik, kan du sende en e-mail til vores ansvarlige for databeskyttelse på privacy@kellyservices.com. Endvidere kan enkeltpersoner kontakte Kelly Services i USA på:

Kelly Services, Inc.
Att.: Privacy Officer
999 W. Big Beaver Road
Troy, MI 48084

Eller i EØS, Storbritannien eller Schweiz på

Kelly Services Management Sàrl
Att.: Privacy Officer
Av. Edouard-Dubois 20
CH-2002
Neuchâtel
Schweiz

De ovenfor anførte koncernselskaber, der ikke ligger i Europa, kan også kontaktes via deres repræsentant:

Kelly Services (Holland) B.V.
Neptunusstraat 37
2132 JA Hoofddorp
Holland