CONTACT US

  Adatvédelmi nyilatkozat

  A Kelly Services, Inc. és leányvállalatai tiszteletben tartja magánéletét, és elismerjük, hogy az Öntől gyűjtött személyes adatok vonatkozásában bizonyos jogok illetik meg, illetve nekünk ugyanezekre vonatkozóan bizonyos kötelezettségeink vannak. A Kelly Services támogatja a különböző nemzetközi és helyi adatvédelmi törvényeket, és megfelelő eljárásokkal rendelkezik az ilyen törvények előírásainak betartása érdekében. 

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat megerősíti adatvédelmi alapelveinket, és tájékoztatást nyújt azokról a gyakorlatokról, amit a weboldalainkat használó, illetve a foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásainkra jelentkező személyek, valamint az ügyfeleink (ideértve a leendő ügyfeleinket is), szolgáltatóink és szállítóink képviseletében eljárók személyes adatainak gyűjtése, tárolása és használata során alkalmazunk. 

  Arra kérjük, hogy olvassa el a tájékoztatásunkat, és ismerje meg, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg személyes adatait. 

  A jelen adatvédelmi nyilatkozat a teljes cégcsoportunkra érvényes. A cégcsoportunk minden tagja adatkezelő; a cégek neve és adatai az alábbi linken megtalálhatók: Kelly Services, Inc. Cégnevek és adatok. (együtt „Kelly Services” vagy „Kelly”). Tehát amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „Kelly Services”, „Kelly”, „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezés szerepel, a cégcsoportunkon belül arra az adott cégre gondolunk, amely a személyes adatai feldolgozásáért felelős. Tudatni fogjuk Önnel, hogy melyik jogi személy lesz a személyes adatai adatkezelője.

  A Kelly Services, Inc az általános kérdések és spekulatív jelentkezések feldolgozásáért felelős adatkezelő. A cégcsoport fent felsorolt tagjai, amelyek nem Európában találhatók, a képviselőjükön keresztül elérhetők: Kelly Services (Nederland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Hollandia. 

  Amennyiben a jelen nyilatkozaton fontos módosításokat hajtunk végre (milyen adatokat gyűjtünk, hogyan és miért használjuk), ezeket az Adatvédelmi nyilatkozat végén lévő Módosítási előzmények részben feltüntetjük, továbbá a módosítást követő időszakban és a módosítás hatályba lépése előtt kellő ideig fogunk biztosítani egy rá mutató feltűnő hivatkozást. 

  Ha bármilyen kérdése van, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz:

  E-mail: privacy@kellyservices.com

  Levélcím: A Kelly Services, Inc. levélcíme az Egyesült Államokban: 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084

  A Kelly Services, Inc. Európában a leányvállalatán, a Kelly Services Management Sàrl-on keresztül elérhető az Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002 Neuchâtel, Svájc címen.

  A további országokkal a kapcsolattartási adatok ezen a linken találhatók: Kelly Services, Inc. Cégnevek és adatok.

  A további országokkal a kapcsolattartási adatok ezen a linken találhatók: Kelly Services, Inc. cégnevek és adatok.

  Milyen adatokat gyűjtünk

  A Kelly személyes adatokat gyűjt, tárol és használ a toborzási, foglalkoztatási, kiszervezési és tanácsadási szolgáltatásai biztosításához. Személyes adatokat gyűjtünk azoktól a személyektől, akik a weboldalainkra látogatnak, foglalkoztatási vagy szerződéskötési céllal, illetve toborzási szolgáltatásainkon vagy munkatársainkon keresztül elhelyezkedés céljából megkeresnek bennünket, továbbá az ügyfeleink (ideértve a leendő ügyfeleinket is) képviselőitől. A Kelly szándékosan nem szerez be, vásárol vagy oszt meg adatokat 16 éven aluli gyermekektől, és nem utasítja erre szolgáltatóit se.

  Ezen adatok többségét közvetlenül Ön adja meg, amikor kapcsolatba lép velünk, jelentkezést küld, személyesen megjelenik egy toborzási eseményen, telefonhívást intéz velünk, érdeklődik a szolgáltatásainkról, illetve kiszervezési vagy foglalkoztatási kapcsolatban áll velünk.

  Olyan személyekről is gyűjthetünk személyes adatokat, akik az ügyfeleinkkel állnak foglalkoztatási vagy szerződéses viszonyban, miközben kiszervezési vagy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk ezeknek a cégeknek.  Ilyen adatokhoz általában az ügyfeleikkel, szállítóinkkal és szolgáltatóinkkal folytatott kapcsolatunk során jutunk hozzá

  Amikor a Kelly valamelyik weboldalát vagy alkalmazását használja, adatokat gyűjtünk arról, ahogyan a szolgáltatást használja, például sütiket (cookie-kat) helyezünk el a készülékén.

  Az alábbiakban tovább részletezzük, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk (és gyűjtöttünk az elmúlt 12 hónap során), tárolunk és használunk, valamint miért használjuk a személyes adatait. 

  Bővebb információ

  Milyen személyes adatokat gyűjtünk

  Miért használjuk a személyes adatait

  Az adatkezelés jogalapja

  A regisztrációs folyamat során, amikor állásra jelentkezik nálunk, valamint a toborzási vagy álláskeresési szolgáltatásaink igénybevétele céljából velünk folytatott kapcsolattal összefüggésben Ön által interneten, személyesen vagy telefonon megadott adatok, ideértve: 

  • Azonosító adatok: Név és kapcsolattartási adatok – ideértve levelezési cím, e-mai cím, telefonszám, születési dátum és más hasonló kapcsolattartási adatok.
  • Iskolai végzettség, munkahelyi tapasztalatok és képzettségek– ideértve az oktatási előzményeket, munkavégzési előzményeket, munkavégzéssel kapcsolatos készségeket és tapasztalatokat, szakmai tanúsítványokat és engedélyeket, a szakmai szervezetek tagsági viszonyát, karriercélokat, preferenciákat, képzettségeket, referenciák által megadott információkat, illetve a rezümében vagy önéletrajzban (CV) szereplő egyéb adatokat.
  • Pénzügyi adatok ideértve a bankszámlájára, adózási státuszára, juttatásaira és bérszámfejtési nyilvántartására vonatkozó adatokat.
  • Védett kategóriába tartozó jellemzők – ideértve az állampolgárságot és munkavállalási engedélyt, valamint a Kelly részére a jelentkezés vagy foglalkoztatás céljából megadott egyéb adatokat.
  • Érzékeny személyes adatok – ideértve a munkavállalói azonosítót vagy társadalombiztosítási azonosító jelet és/vagy a vezetői engedély, útlevél, ill. személyi igazolvány számát és tartalmát.
  • Munkahellyel kapcsolatos adatok a közösségi médián– ideértve a munkavégzéssel kapcsolatos közösségi média platformokon és álláskereső oldalakon (például LinkedIn, Monster vagy Indeed) létrehozott nyilvánosan elérhető profiljával kapcsolatos, arról begyűjthető adatokat.
  • Teljesítmény és foglalkoztatási adatok – ideértve a Kelly Önnel kapcsolatos személyzeti aktájában szereplő adatokat, teljesítmény értékeléseket, felméréseket és fegyelmi intézkedéseket. A munkavállalók adatvédelmével kapcsolatos további részletekért a belső alkalmazottak tekintsék át a vonatkozó belső szabályzatokat. 

  A személyes adatokat az alábbiakra használjuk: 

  • létrehozzuk, kezeljük és adminisztráljuk az adott személy velük folytatott kapcsolatát;
  • felmérjük, hogy az adott személy alkalmas-e a foglalkoztatásra vagy mások foglalkoztatására;
  • összepárosítsuk a jelentkezőket a rendelkezésre álló pozíciókkal;
  • elhelyezkedést kínáljunk a jelentkezőknek ügyfeleinknél;
  • foglakoztatásra ajánljuk az adott személyt egyik ügyfelünknek;
  • általános álláskeresési szolgáltatást nyújtsunk az adott személynek;
  • teljesítsük a kötelezettségeinket, amikor munkáltatóként járunk el egy munkaszerződés kapcsán, valamint további kötelezettségeinket, amelyek a vonatkozó munkatörvények szerint érvényesek ránk;
  • felügyeljük a személyek munkakapcsolatát, beleértve a humánerőforrás menedzsmentet (például karrierfejlesztés, képzés, tehetség menedzsment, teljesítmény menedzsment, értékelések, valamint fegyelmi és sérelmi ügyek felügyelete);
  • észleljük és megelőzzük a nem helyénvaló magatartás és a szabályzataink megsértését, ideértve a szellemi tulajdonunk, bizalmas információink és a cégvagyon védelmét;
  • vészhelyzetben kapcsolatba lépjünk a megfelelő személlyel;
  • gondoskodjunk róla, hogy a saját (és a cégcsoportunk) rendszereit elsősorban üzleti célokra használják, elegendő kapacitással rendelkezik az üzleti igények kiszolgálásához, továbbá védve van a kibertámadásokkal, például rosszindulatú programokkal (malware) szemben;
  • teljesítsük a személyekkel szembeni kötelezettségeinket az adott személlyel kötött szerződésünk szerint, amikor munkáltatóként, munkaközvetítőként, toborzóként, személyzeti, kiszervezési vagy tanácsadási szolgáltatóként járunk el;
  • levélben, e-mailben, telefonon, szöveges üzenetben és online kommunikációs platformok segítségével kapcsolatba lépjünk személyekkel a cégünkkel és álláslehetőségekkel kapcsolatosan, amelyek megfelelnek az adott személy megjelölt preferenciáinak, képzettségének és/vagy profiljának; ez a típusú kommunikáció közvetlenül a Kellytől érkezik (illetve a Kelly nevében eljáró megbízottaktól). A fenti megkereséseket minden esetben le lehet tiltani; ennek részleteit lásd lent Az Ön jogai és választási lehetőségei bekezdésben);
  • a cégcsoportot vagy annak tisztviselőit érintő potenciális és/vagy tényleges bírósági ügyek és nyomozások céljából;
  • személyre szabjuk és közvetítsük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tartalmat. Például ha egy személy megosztja velünk földrajzi helyét, azzal lehetővé teszi számunkra, hogy az adott területre vonatkozóan kereshessen állásokat és hozhasson létre állásértesítőket.
  • az Egyesült Államok, Kanada és Puerto Rico területén bizonyos pozíciók esetén automatizált visszajelzést küldjünk olyan pozíciókról, amelyekre Ön alkalmas vagy alkalmatlan lehet, vagy nem felel meg a munkakövetelményeknek, a több éves tapasztalat, képesítések és egyéb munkakövetelmények alapján.
  • (Munkavállalási) szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
  • Munkáltatóként a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a foglalkoztatás jogosultságának megállapításához, a juttatások biztosításához és a bérek kifizetéséhez;
  • Munkáltatóként jogos érdekeink gyakorlása érdekében szükséges, hogy azonosítsuk és biztosítsuk az álláslehetőségeket a jelöltek és munkavállalók számára, meghatározzuk az álláslehetőségekre való alkalmasságot, kommunikáljunk az egyénekkel a potenciális álláslehetőségekről, létrehozzuk és vezessük a jelölt- és munkavállalói nyilvántartásokat, elősegítsük a befogadó munkakörnyezetet, kezeljük az egyén jelölti státusát vagy munkaviszonyát, és megelőzzük a csalást.
  • Vészhelyzet esetén a létfontosságú érdekek megvédéséhez szükséges.

  Az ügyfeleinktől és egyéb külső felektől kapott adatok az alkalmazottaikra és más személyzetükre vonatkozóan, amire a személyzeti tanácsadási és kiszervezési szolgáltatásaink nyújtásához van szükségünk, ideértve: 

  • Azonosító adatok: Név és kapcsolattartási adatok – ideértve levelezési cím, e-mai cím, telefonszám, születési dátum és más hasonló kapcsolattartási adatok.
  • Iskolai végzettség, munkahelyi tapasztalatok és képzettségek– ideértve az oktatási előzményeket, munkavégzési előzményeket, munkavégzéssel kapcsolatos készségeket és tapasztalatokat, szakmai tanúsítványokat és engedélyeket, a szakmai szervezetek tagsági viszonyát, karriercélokat, preferenciákat, képzettségeket, referenciák által megadott információkat, illetve a rezümében vagy önéletrajzban (CV) szereplő egyéb adatokat. 
  • Pénzügyi adatok ideértve a bankszámlájára, adózási státuszára és bérszámfejtési nyilvántartására vonatkozó adatokat.
  • Védett kategóriába tartozó jellemzők – ideértve az állampolgárságot és munkavállalási engedélyt, valamint a Kelly részére a jelentkezés vagy foglalkoztatás céljából megadott egyéb adatokat.
  • Érzékeny személyes adatok– ideértve a munkavállalói azonosítót vagy társadalombiztosítási azonosító jelet és/vagy a vezetői engedély, útlevél, ill. személyi igazolvány számát és tartalmát. 
  • Teljesítmény és foglalkoztatási adatok –ideértve a Kelly Önnel kapcsolatos személyzeti aktájában szereplő adatokat, teljesítmény értékeléseket, felméréseket és fegyelmi intézkedéseket.

  A személyes adatokat az alábbiakra használjuk:

  • személyzeti tanácsadási, kiszervezési és szállítói menedzsment szolgáltatások nyújtása;
  • személyzeti adminisztrációs és operatív célok (például szabadságok, fizetés, jutalmak, juttatások, készlet adminisztráció, üzleti utazások, munkavállalói nyilvántartások vezetése, hozzáférés biztosítása a rendszereinkhez és erőforrásainkhoz, jogosultság felügyelet, a rendszereink és erőforrásaink biztonságának garantálása, menedzsment előrejelzések és tervezési változások a csoportstruktúránkon belül); 
  • foglalkoztatási és kiszervezési kapcsolatok menedzselése, például válaszadás megkeresésekre, humánerőforrás szolgáltatások nyújtása, fizetések és bérszámfejtés feldolgozása és adminisztrációja, juttatások adminisztrációja, tanácsadás, képzés, egészség- és munkavédelmi, valamint belső szabályzatok teljesítése, vállalatmenedzsment, karrier és teljesítmény monitorozás, és munkaszerződések adminisztrációja; 
  • az ügyfeleinknek, szállítóinknak vagy szolgáltatóinknak nyújtott szolgáltatások biztosítása, javítása és fejlesztése, illetve alapvető üzleti működés biztosítása. Ide tartozik a jelölt, munkavállaló és szerződő populáció felmérését célzó adatelemzés, kutatás és vizsgálat a személyzeti és kiszervezési szolgáltatásokhoz. Ide tartozik továbbá a szerződtetési és elhelyezési lehetőségek trendjeinek elemzése, a kért és rendelkezésre álló készségek és tapasztalatok szerinti munkaerő trendek értékelése, üzleti lehetőségek keresése, alkalmazása és marketingje, munkavállalók eloszlásának elemzése, utódlás tervezése és vállalatszervezés. Ezek a feladatok szolgálják, hogy a személyzeti és kiszervezési programjainkban részt vevő személyek számára toborozzuk, összepárosítsuk és bemutassuk a potenciális elhelyezkedési lehetőségeket; 
  • észleljük és megelőzzük a nem helyénvaló magatartás és a szabályzataink megsértését, ideértve a szellemi tulajdonunk, bizalmas információink és a cégvagyon védelmét; 
  • gondoskodjunk róla, hogy a saját (és a cégcsoportunk) rendszereit elsősorban üzleti célokra használják, elegendő kapacitással rendelkezik az üzleti igények kiszolgálásához, továbbá védve van a kibertámadásokkal, például rosszindulatú programokkal (malware) szemben; és 

  a cégcsoportot vagy annak tisztviselőit érintő potenciális és/vagy tényleges bírósági ügyek és nyomozások céljából.

  Személyzeti, kiszervezési és tanácsadási szolgáltatóként jogos érdekeink gyakorlása érdekében szükséges, hogy azonosítsuk és biztosítsuk az álláslehetőségeket a jelöltek és munkavállalók számára, meghatározzuk az álláslehetőségekre való alkalmasságot, kommunikáljunk az egyénekkel a potenciális álláslehetőségekről, létrehozzuk és vezessük a jelölt- és munkavállalói nyilvántartásokat, elősegítsük a befogadó munkakörnyezetet, kezeljük az egyén jelölti státusát vagy munkaviszonyát, és megelőzzük a csalást.

  Érzékeny személyes adatok és biometrikus adatok: Az Önről gyűjtött „különleges kategóriájú személyes adatok” köréhez tartozó adatok az alábbiak: 

  • Átvilágítási adatok – drog- és alkoholfogyasztással, bűncselekményekkel kapcsolatos háttérellenőrzések.
  • Pénzügyi és fizetési adatok – ideértve a személyazonosító és adóazonosító számokat, társadalombiztosítási azonosító jelet, pénzügyi és bankszámla információkat, adózással kapcsolatos információkat, hozzátartozók elérhetőségét és vészhelyzeti elérhetőséget, juttatásokat, ami tartalmazhatja az egészségbiztosítást, nyugdíjbiztosítást, valamint fogyatékosságra és egészségi állapotra vonatkozó információkat, és többek között munkahellyel szembeni igényhez kapcsolódó egészségügyi adatokat (pl. dolgozói kártérítési igény).
  • Szabadsággal kapcsolatos adatok – ideértve a betegszabadságot és a családi okok miatti távollétet.
  • Fizikai és mentális egészségre, állapotra, illetve fogyatékosságra vonatkozó adatok.
  • További demográfiai adatok – többek között nem, faji és etnikai hovatartozás, fogyatékosság, veterán státusz, ideológiai nézetek és tevékenységek és szakszervezeti tagság.
  • Biometrikus adatok – ideértve az ujjlenyomat azonosítás használatát.

  Ezeket a személyes adatokat az alábbiak szerint használjuk fel: 

  • Egyes joghatóságok alatt az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése érdekében kell feldolgoznunk ezeket a személyes adatokat, illetve hogy segítsünk a Kellynek összeállítani az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos gyakorlatának adatait és jelentéseit, ehhez további információkat kérhetünk Öntől. A fenti adatok megadása önkéntes, amennyiben törvény nem írja elő, és ha nem ad meg ilyen adatokat, az nem érintheti hátrányosan a foglalkoztatását vagy projektlehetőségeit.
  • Az átvilágítási adatokat a jogszabályi alapokkal összhangban gyűjtjük és használjuk, kizárólag a törvények által engedett módon.
  • A pénzügyi adatokat és juttatások adatait arra használjuk, hogy az Önnek járó fizetéseket adminisztráljuk, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egészségügyi- és nyugdíjszolgáltatásokat, továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb juttatásokat biztosítsunk.
  • A biometrikus adatokat azért gyűjtjük és használjuk, hogy korlátozzuk a belépést a biztonsági szempontból fontos helyekre.
  • A szabadsággal kapcsolatos adatokat azért használjuk, hogy betartsuk a munkavállalásra, társadalombiztosításra, szociális ellátásokra, stb. vonatkozó törvényeket, valamint nyilvántartsuk a betegszabadságokat és anyasági szabadságokat.
  • A fizikai és mentális egészségére vonatkozó információkat arra használjuk, hogy gondoskodjunk a munkahelyén az egészség- és munkavédelemről, valamint kellő titoktartás mellett felmérjük, hogy alkalmas-e a munkavégzésre, továbbá biztosítsuk a munkahely megfelelő kialakítását, monitorozzuk és felügyeljük a betegszabadságát és adminisztráljuk a juttatásait.
  • (Munkavállalási) szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
  • Munkáltatóként a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a foglalkoztatás jogosultságának megállapításához, a juttatások biztosításához és a bérek kifizetéséhez
  • Munkáltatóként jogos érdekeink gyakorlása érdekében szükséges, hogy azonosítsuk és biztosítsuk az álláslehetőségeket a jelöltek és munkavállalók számára, meghatározzuk az álláslehetőségekre való alkalmasságot, kommunikáljunk az egyénekkel a potenciális álláslehetőségekről, létrehozzuk és vezessük a jelölt- és munkavállalói nyilvántartásokat, elősegítsük a befogadó munkakörnyezetet, kezeljük az egyén jelölti státusát vagy munkaviszonyát, és megelőzzük a csalást.

  Azonosító adatok: A szervezetek képviseletében eljáró személyektől a következő adatokat gyűjtjük:

  • az ügyfeleinknek, szolgáltatóinknak és szállítóinknak dolgozó személyek kapcsolattartási adatai.
  • az általunk támogatott eseményeken, konferenciákon és webináriumokon részt vevő személyek kapcsolattartási adatai.
  • egyéb személyes adatok ilyen személyekkel kapcsolatosan.

  Ezeket az információkat használjuk, hogy:

  • személyzeti, tanácsadási, kiszervezési és szállítói menedzsment szolgáltatásokat nyújtsunk és felügyeljünk; 
  • személyzeti és kiszervezési kapcsolatokat építsünk és tartsunk fenn ügyfeleinkkel, szállítóinkkal és szolgáltatóinkkal. Az adatokat marketing kommunikációs és eseményekről történő értesítési célokra használjuk e-mailben, telefonon, szöveges üzenetben, közvetlen levélben és online kommunikációs platformokon. Az értesítések mindegyike tartalmazza az útmutatót, hogyan tudja letiltani a szolgáltatás által küldött hasonló e-mailek vagy kommunikáció fogadását; és 

  javítsuk szolgáltatásainkat és új szolgáltatásokat fejlesszünk az adott személyek preferenciái és magatartása alapján. 

  • A szervezettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges;
  • Személyzeti, kiszervezési és tanácsadási szolgáltatóként jogos érdekeink gyakorlása érdekében szükséges, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek és potenciális ügyfeleinknek, azonosítsuk a potenciális ügyfeleinket, valamint marketing tevékenységeket végezzünk a szolgáltatásaink népszerűsítése céljából.

  Elektronikus hálózati tevékenységgel kapcsolatos adatok: A weboldalunk használata során általunk gyűjtött adatok, ideértve: 

  • Weboldal adatok – Gyűjtjük a felhasználó azonosítót, bejelentkezési adatokat, jelszót és/vagy PIN kódot.
  • Helyadatok – Gyűjtjük a helyadatait, például a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) adatait (pl. GPS), a közelben lévő mobil kommunikációs tornyokat és Wi-Fi hotspotokat azonosító adatokat.
  • IT használat adatai – Gyűjtjük az IT eszközeink használatára vonatkozó adatokat, beleértve a vonatkozó irányelveknek való megfelelés ellenőrzését is.
  • Sütik és hasonló adatok – A Süti szabályzatunkban bővebben leírtak szerint gyűjtjük a sütiket, webjelzőket és más hasonló technológiai elemeket, hogy felismerjük és személyre szabjuk online élményét a Kelly oldalain.

  Ezeket az információkat használjuk, hogy:

  • azonosítsuk a weboldalakkal vagy alkalmazásokkal, illetve azok felhasználói élményével kapcsolatos kérdéseket;
  • felügyeljük és adminisztráljuk IT rendszereinket és készülékeinket; és
  • monitorozzuk, hogyan használják a weboldalunkat (beleértve azt, hogy honnan és milyen eszközről látogatják, megismerjük a használati csúcsidőszakokat, és elemezzük, hogy milyen funkciókat és információkat használnak a leggyakrabban és legkevésbé). 
  • Monitorozzuk az IT rendszerünket fenyegető veszélyeket, azonosítsuk és javítsuk a technikai problémákat, valamint azonosítsuk és leküzdjük a kiberbiztonsági kockázatokat.

  A weboldalunk egyes funkciói lehetővé teszik, hogy külső hitelesítést, például Facebookot, Twittert vagy Google-t használjon egyes mezők kitöltéséhez a személyes adatai begépelése helyett. Amennyiben valamelyik közösségi média lehetőségen keresztül azonosítja magát, azzal engedélyt ad nekünk, hogy megkapjuk a fenti eszközökön hozzáférhető személyes és egyéb adatait. Ezeket az adatokat beépítjük a profiljába. Ha ilyen eszköz használata mellett dönt, azt javasoljuk, hogy tekintse át az adott eszköz szolgáltatójának adatvédelmi nyilatkozatát és felhasználási feltételeit is.

  IT rendszereink mindegyike ellenőrizhető és monitorozható, azonban ezeket nem végezzük rutinszerűen. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartjuk az egyes felhasználóknak az IT rendszereink és berendezéseink használatával kapcsolatos észszerű elvárásait a magánélet védelmével kapcsolatban.

  • Szerződés teljesítéséhez szükséges;
  • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  • Jogos érdekeink gyakorlásához szükséges, hogy garantálni tudjuk információs technológiai rendszereink biztonságát és biztonságosságát, valamint döntéseket hozzunk a rendszereink és az adatok védelme érdekében;

  A velünk folytatott kommunikáció során átadott információk, akár személyesen, a weboldalon keresztül vagy e-mailben, telefonon, közösségi vagy bármely egyéb médián keresztül, többek között:

  • a kapcsolattartási adatai (ami lehet az e-mail címe vagy a közösségi média profiljának adatai, attól függően milyen kommunikációs lehetőséget választott)
  • a velünk folytatott kommunikáció részletei (például mikor küldte, mikor kaptuk meg és honnan küldte (például a weboldalunk, levél, telefon, e-mail vagy közösségi média))
  • az Önnek szóló üzenetünk részletei (például olyan információk, amelyeket a közösségi média platformokon közzétehet)

  Ezeket az információkat használjuk, hogy:

  • válaszoljunk bármilyen problémára vagy panaszra;
  • minőségügyi és képzési célokból monitorozzuk a kommunikációt;
  • új szolgáltatásokat fejlesszünk az Ön által megadott információk alapján;
  • javítsunk szolgáltatásainkon az Ön, illetve mások által megadott információk és visszajelzés alapján; 
  • személyre szabjuk szolgáltatásunkat figyelembe véve az Ön által megadott információkat és visszajelzést; és
  • teljesítsük az jogszabályok által előírt adatszolgáltatást megkeresések esetén a törvényi végrehajtó vagy szabályozó hatóságok, testületek és szervek felé, illetve jogi keresetek védelme során.

  A személyes adatokat felhasználhatjuk arra is, hogy engedélyt adjunk az élő közösségi média hírfolyamokban való megjelenésére. Ha úgy dönt, hogy részt vesz, a nyilvános felhasználóneve megjelenhet az oldalakon a bejegyzésével együtt, ideértve többek között a hozzászólásokat, képeket és videókat is. Olyan külső funkciókhoz is hozzáférést biztosíthatunk, ami lehetővé teszi Önnek, hogy közösségi média oldalán/oldalain tartalmat osszon meg. A fenti funkción keresztül megadott összes adatra az érintett külső fél adatvédelmi nyilatkozata érvényes, nem pedig a jelen Adatvédelmi nyilatkozat.

  • Szerződés teljesítéséhez szükséges;
  • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (foglalkoztatási törvény);
  • Munkáltatóként jogos érdekeink gyakorlásához szükséges, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel;

  Átvilágítási adatok: Külső partnerektől, ügyfeleinktől és más Kelly cégektől gyűjtött adatok az alábbiak:

  • Hitelinformációs irodák
  • Háttérelemzéseket végző cégek
  • Személyazonosság ellenőrző cégek
  • A cégcsoportunk más cégei

  Ezeket az információkat használjuk, hogy:

  • garantáljuk, hogy valódi személyről van szó, és ellenőrizzük a megadott információkat a csalásokkal és más bűncselekményekkel szembeni védelem érdekében;
  • szolgáltatásokat nyújtsunk, felügyeljünk és adminisztráljunk magánszemélyek és ügyfeleink részére;
  • felügyeljük és adminisztráljuk IT rendszereinket;
  • személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek a magatartása és preferenciái alapján;
  • statisztikai elemzéseket és kutatást készítsünk a szolgáltatásainkat használó személyekről, hogy jobban megismerjük felhasználóinkat, valamint úgy fejlesszük és javítsuk szolgáltatásainkat, hogy azok megfeleljenek az ügyfeleink és vásárlóink igényeinek és preferenciáinak; valamint
  • a fentiekben említett egyéb adatokkal kombinálva ezen információkat teljes körű profilokat hozzunk létre ügyfeleinkről, ami lehetővé teszi számunkra, hogy személyesebb, és az egyes ügyfeleink preferenciáinak és szokásainak megfelelő szolgáltatásokat nyújtsunk.
  • (Munkavállalási) szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
  • Munkáltatóként a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges;
  • Munkáltatóként a jogos érdekeink gyakorlásához szükséges, hogy meghatározzuk a foglalkoztatásra való alkalmasságot, megelőzzük a csalást és felügyeljük az informatikai rendszereink biztonságos hozzáférését.

  Esetlegesen egyéb forrásokból vagy nyilvános forrásokból gyűjtött adatok például:

  • a médiában hozzáférhető információk;
  • saját közösségi média oldalunkon, illetve tágabb értelemben vett közösségi média platformokon, például Facebook, Twitter és LinkedIn megtalálható információk;
  • biztonsági rendszerek által gyűjtött információk

  Ezeket az információkat használjuk, hogy:

  • fenntartsuk piacismeretünket;
  • közösségi média jelenlétet teremtsünk és tartsunk fenn, márkaépítést folytassunk; és
  • gondoskodjunk létesítményeink biztonságáról.

  Munkáltatóként jogos érdekeink gyakorlásához szükséges, hogy támogassuk üzleti céljainkat, népszerűsítsük márkanevünket, és megóvjuk az alkalmazottaink biztonságát és jóllétét.

  Nyilvánosan elérhető közösségi média profilokból és a foglalkoztatással kapcsolatos weboldalakról gyűjtött információk, ideértve:

  • Név, képzettség, munkakör, foglalkoztatási adatok
  • Következtetések: Ideértve az egyéb személyes információkból, például a munkával kapcsolatos készségekből vagy tapasztalatokból levont következtetéseket.

  Ezeket az információkat használjuk, hogy:

  • felmérjük egy adott egyén foglakoztatásra való alkalmasságát és egyéneket foglalkoztassunk;
  • összepárosítsuk a jelentkezőket a rendelkezésre álló pozíciókkal;
  • elhelyezkedést kínáljunk a jelentkezőknek ügyfeleinknél;
  • egyéneket közvetítsünk valamelyik ügyfelünknek foglalkoztatás céljából
  • levélben, e-mailben, telefonon, szöveges üzenetben és online kommunikációs platformok segítségével kapcsolatba lépjünk személyekkel a cégünkkel és álláslehetőségekkel kapcsolatosan, amelyek megfelelnek az adott személy megjelölt preferenciáinak, képzettségének és/vagy profiljának; ez a típusú kommunikáció közvetlenül a Kellytől érkezik (illetve a Kelly nevében eljáró megbízottaktól). A fenti megkereséseket minden esetben le lehet tiltani; ennek részleteit lásd lent Az Ön jogai és választási lehetőségei bekezdésben.
  • Munkavállalási) szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
  • Munkáltatóként a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges;
  • Munkáltatóként jogos érdekeink gyakorlásához szükséges, hogy azonosítsuk és biztosítsuk az álláslehetőségeket a jelöltek és munkavállalók számára, meghatározzuk az álláslehetőségekre való alkalmasságot, kommunikáljunk az egyénekkel a potenciális álláslehetőségekről.

  Miért használjuk az adatait

  A személyes adatait abban az esetben használjuk fel, amennyiben:

  • hozzájárulását adta a vonatkozó feldolgozási tevékenységhez a tájékoztatásunk szerinti célokra. Ha ez történt, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását; 
  • a munkavállalói szerződése, illetve más velünk kötött megállapodása teljesítéséhez és betartásához szükségünk van rá, illetve megtegyük az ilyen jellegű szerződések megkötését megelőző lépéseket;
  • jogszabályi vagy hatósági kötelezettségünk teljesítéséhez kell feldolgoznunk az adatait (például a foglalkoztatással, társadalombiztosítással, szociális ellátással és adózással kapcsolatos feladatok teljesítése, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése, illetve a jogszabályok által betegség vagy anyaság kapcsán biztosított jogokkal összefüggésben);
  • kivételes esetben Önnel vagy más személlyel kapcsolatos létfontosságú ügyben szükséges (például Önre vagy más személyre irányuló súlyos veszély megelőzése); illetve
  • a jogos érdekeink (illetve külső fél jogos érdekei) szempontjából szükséges, feltéve, hogy a jogos érdekeinket az Ön érdekei, illetve adatvédelemmel kapcsolatos jogai nem írják felül.

  A különleges kategóriába tartozó személyes adatait abban az esetben használjuk fel, amennyiben:

  • kifejezett hozzájárulását adta. Ha ez történt, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását; Ha ez történt, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását; 
  • jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez van rá szükségünk (pl. munkavállalással, társadalombiztosítással és szociális ellátással kapcsolatos törvények, illetve kollektív szerződés kontextusában), az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez, illetve a kötelező betegszabadság vagy anyasági szabadság biztosításához;
  • jogos igények megalapozásához, benyújtásához és megvédéséhez szükséges;
  • megelőzési vagy foglalkozás-egészségügyi célokból szükséges, a munkaképessége felmérésére, orvosi diagnózis felállításához, illetve egészségügyi szolgáltatás nyújtásához (például a Foglalkozás-egészségügyi beszámolók és jelentések kapcsán);
  • jelentős közérdek miatt szükséges, például az egyenlő bánásmód monitorozásához;
  • kivételes esetben Önnel vagy más személlyel kapcsolatos létfontosságú ügyben szükséges (például Önre vagy más személyre irányuló súlyos veszély megelőzése), illetve ha Ön nem képes hozzájárulását adni; vagy
  • az érintett személyes adatokat Ön már korábban nyilvánosságra hozta.

  A személyes adatokat csak arra a célra használjuk fel, amiért gyűjtöttük, hacsak nem indokoltan úgy vélhetjük, más célra is szükségesek, és ez a cél összhangban áll az eredeti céllal. Amennyiben a személyes adatait nem a gyűjtés indokához kapcsolódó okból szeretnénk felhasználni, értesíteni fogjuk, és részletesen bemutatjuk, milyen jogalapja van annak, hogy megtehessük.

  Jogos érdekek

  Ahogyan korábban már említettük, időnként felhasználhatjuk személyes adatait, amennyiben erre saját jogos érdekeink (illetve külső fél jogos érdekei) céljából van szükségünk. Ide tartoznak azok az esetek, amikor a személyes adatok felhasználása az alábbiakhoz szükséges:

  • biztosítsuk a foglalkoztatása vagy szerződése, juttatásai, az üzleti tevékenységünk menedzselése és az üzletmenet-folytonosság hatékony adminisztrációját és felügyeletét;
  • gondoskodjunk arról, hogy a cég vagyonát megvédjük, bizalmasan kezeljük, és ne használják fel őket helytelen vagy törvénytelen célokra;
  • megelőzzük, észleljük és kivizsgáljuk a rendszereink jogosulatlan használatát, és gondoskodjunk a törvények és szabályzataink betartásáról;
  • gondoskodjunk róla, hogy vészhelyzet esetén kapcsolatba tudunk lépni a családjával;
  • ellenőrizzük, hogy jogi szempontból jogosult a munkavégzésre, valamint felügyeljük a teljesítményét, fegyelmi eljárásait és előléptetéseit;
  • felügyeljük a képzési és fejlesztési követelményeket; 
  • fenntartsuk a termékfejlesztést és a termékek javítását az elemzéseken és üzleti intelligencia profilokon keresztül végzett hatékony marketinggel együtt;
  • foglalkozzunk a vitás ügyekkel és balesetekkel, továbbá jogi és más szakmai tanácsokat kérjünk;
  • betartsuk más országok törvényeit és szabályozásait;
  • megelőzzük a csalást és pénzügyi bűncselekményeket; és
  • gondoskodjunk a hálózati és informatikai biztonságról.

  Amennyiben további információra van szüksége az Ön személyes adataival kapcsolatos jogos érdekeinkre vonatkozóan, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz.

  Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat

  Amikor foglalkoztatás vagy szerződéskötés céljából, illetve elhelyezés vagy megfelelő állás kiválasztása miatt kérünk Öntől adatokat, és Ön nem adja meg az általunk ehhez szükségesnek tartott adatokat, előfordulhat, hogy a Kelly Services nem fog tudni megfelelő segítséget nyújtani Önnek a foglalkoztatással, elhelyezéssel vagy álláskereséssel kapcsolatos megkeresése tárgyában.

  Adatok megőrzése

  A személyes adatait az Önnel között megállapodásunk kapcsán szükséges ideig őrizzük meg, hogy a kért szolgáltatásokat biztosítsuk, jogos érdekeink gyakorlása kapcsán vagy egyéb szükséges célokra, mint például a törvények, szabályozások és egyéb jogi előírások betartása, illetve ameddig egyéb rendelkezések engedik további jogszabályi előírások, például auditálás, biztonság és csalásmegelőzés miatt, illetve a Kelly törvények adta jogainak megőrzése és megóvása érdekében. 

  Ezenkívül a jelentkezőket és azokat az egyéneket, akiknek a megbízatása lejárt, a Kelly tehetségeinek adatbázisában tartjuk, hogy más foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban esetlegesen el tudjuk érni őket. Az európai tehetség-adatbázisok legfeljebb három évig őrzik a jelentkező adatait. Az Európán kívüli személyeket a helyi jogi előírásokkal összhangban tartjuk nyilván, de minden egyes esetben legfeljebb tíz évig. A Kelly adott esetben igazolt kérésre eltávolítja az Ön adatait a tehetségek adatbázisából.

  Bővebb információ

  Az adatmegőrzési időszakok a nyilvántartásokra vonatkozó eltérő kötelezettségek miatt különbözőek lehetnek. Például megőrizzük egy példányban a kapcsolattartási adatait, ha letiltja vagy nem kéri az általunk folytatott közvetlen marketing kommunikációs megkereséseket. Az adatait felvesszük a tiltólistára, így gondoskodunk róla, hogy a jövőben ne kaphasson marketing kommunikációs megkeresést tőlünk. A nyomozásokkal és jogvitákkal kapcsolatos személyes adatokat sem töröljük. Tovább tároljuk őket, amíg az érintett ügyeket teljes mértékben le nem zárjuk.

  Az adatmegőrzési időszakokat az alábbi kritériumok alapján állapítjuk meg:

  • mennyi ideig van szükség az adatokra a személyzeti és kiszervezési szolgáltatások biztosításához és üzleti tevékenységünk folytatásához;
  • van-e bármilyen szerződéses vagy jogi kötelezettségünk, ami előírja, hogy adott ideig meg kell őriznünk az adatokat;
  • van-e bármilyen törvény, határozat vagy szabályozás, ami lehetővé tesz egy bizonyos adatmegőrzési időt;
  • hozzájárulását adta-e az érintett személy, hogy hosszabb ideig megőrizzük az adatait;
  • az adatok érzékeny adatnak minősülnek-e, ami általában azt jelenti, hogy rövidebb ideig lehet megőrizni őket; és
  • az adatok megadásakor milyen adatmegőrzési idő volt várható.

  Minden esetben továbbra is megvédjük személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételei szerint. Továbbá rendszeresen frissítjük adatainkat, így gondoskodunk róla, hogy naprakészek maradjanak.

  Hol oszthatjuk meg az adatait

  A Kelly Services munkatársai, megbízottjai és alvállalkozói felelősséggel tartoznak azért, hogy fenntartsák a belénk vetett bizalmát, amivel megtisztel, amikor a személyes adatait átadja nekünk.

  Személyek esetén a Kelly azokat az adatokat osztja meg, amelyek a személyzeti és kiszervezési szolgáltatásai biztosításához szükségesek, amikor a szolgáltatások nyújtásához szükséges folyamatok felügyeletében a Kelly Services egyéb egységei, az ügyfelek, szállítók vagy szolgáltatók is segítséget nyújtanak.

  Az ügyfelek, szállítók és szolgáltatók közreműködését megfelelő szerződéses rendelkezések határozzák meg, melyek szerint az adatok felhasználása a Kelly által kifejezetten kért célokon túl tilos, és amelyek előírják, hogy megfelelő adminisztrációs és információtechnológiai mechanizmusokkal kell rendelkezniük az adatok jogosulatlan felhasználása, közlése vagy hozzáférése megelőzése érdekében.

  Bővebb információ

  Ahhoz, hogy az Ön által kért foglalkoztatási és kiszervezési szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, illetve személyzeti, kiszervezési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsunk, az alábbiakkal osztjuk meg személyes adatait: 

  • a potenciális elhelyezési, foglalkoztatási vagy kiszervezési lehetőséget kínáló ügyfeleink és szállítóink;
  • azok az ügyfeleink és szállítóink, akik az Ön képzettségének és profiljának megfelelő munkatársakat keresnek; és
  • a cég, amelyhez munkavégzési célból kirendelték, hogy be tudjon kapcsolódni a felvételi és foglalkoztatási eljárásba. 
  • A kihelyezett szolgáltatások üzemeltetői, akik az állományon kívüli munkavállalók programjait adminisztrálják és felügyelik. 
  • A nevünkben kiszervezett adminisztrációs szolgáltatásokat, például a jelentkezők nyomon követési rendszerét, humánerőforrás információ menedzsmentet, bérszámfejtési adatfeldolgozást és juttatások adminisztrációját nyújtó szolgáltatók. 
  • Informatikai alvállalkozóink, például a Microsoft és az Amazon Web Services, amelyek adattárolási és szerver elhelyezési, valamint üzletmenet-folytonossági és adathelyreállítási szolgáltatásokat biztosítanak. 

  A Kelly minden esetben kizárólag toborzási, elhelyezési, foglalkoztatási és kiszervezési célokból osztja meg személyes adatait a fenti külső felekkel. 

  Adatait bizonyos további felekkel is megosztjuk. Ezt akkor tesszük, ha hozzájárult, vagy a külső feleknek ismerniük kell az adatait, hogy szolgáltatásokat nyújthassanak Önnek, illetve a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat által felsorolt egyéb célok egyike miatt. Ide tartoznak az adóhatóságok, hitelinformációs irodák, csalásellenes adatbázisok és ügynökségek, valamint az átvilágítást végző szolgáltatók.  

  Mivel a Kelly működése globális szintű, amikor az adatait megosztjuk a Kelly Services egyéb egységeivel, szolgáltatóival, szállítóival és ügyfeleivel, előfordulhat, hogy az Ön országán kívülre küldjük az adatait, ahol az adatvédelmi törvények eltérőek lehetnek, mint az Ön országában. A szolgáltatások jellegétől függően a fogadó felek különböző helyeken lehetnek, ide tartozik például az Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, Kanada, Európa, a Közel-Kelet, Afrika, Ázsia és Ausztrália. Az adatok eredetétől és célhelyétől függetlenül a Kelly mindig biztosítja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt védelmet az adatoknak, és a vonatkozó adatvédelmi törvényeket szigorúan betartja. A Kelly felelőssége nem szűnik meg a külső felekkel megosztott adatok tekintetében, amelyeket a nevünkben dolgoznak fel.

  A személyes adatait bizonyos forgatókönyvek esetén szintén elküldhetjük külső szervezeteknek:

  • Ha a vállalatunk egy részének vagy egészének eladásáról vagy átadásáról tárgyalunk – a leendő vevők részére átadott információkra megfelelő titoktartási rendelkezések érvényesek;
  • Ha a vállalatunkat átszervezik vagy eladják, az adatokat átadhatjuk a vevőnek, aki továbbra is szolgáltatásokat nyújthat Önnek;
  • Ha törvény írja elő, illetve bármilyen más jogszabály vagy gyakorlat, amit követünk, vagy bármilyen állami hatóság vagy szabályozó testület kéri – például a Rendőrség; vagy
  • Amikor jogi keresetet védünk, az adatait a kereset védelmével kapcsolatosan a szükséges mértékben átadhatjuk.

  Európai Gazdasági Térség, Egyesült Királyság és Svájc

  Az Európai Gazdasági Térség („EGT”), Egyesült Királyság vagy Svájc területén tartózkodó személyek esetén, ha az EGT, az Egyesült Királyság vagy Svájc területén kívüli adatátvitel történik, a Kelly megfelelő védelmet biztosít, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogi előírások betartásáról, például az Európai Unió („EU”) modellszerződéseinek használatával. Amennyiben további információra van szüksége a modellszerződések használatával kapcsolatosan, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz e-mailben a privacy@kellyservices.com címen.

  Az adatait az érintett kormányzati szervekkel is megoszthatjuk, ha a Kellyt erre törvény vagy jogi eljárás kötelezi, illetve jogszerűen kérik a törvényi végrehajtó hatóságok, egyéb kormányzati tisztviselők, vagy más szabályozó hatóság, testület vagy szerv.

   

  Az Ön jogai és választási lehetőségei

  Tiszteletben tartjuk, hogy jogában áll hozzáférni az adataihoz és felügyelni azokat. Amikor szolgáltatást igényel, a kért személyes adatok mennyisége összhangban áll azzal, hogy a Kellynek mire van szüksége a szolgáltatások biztosításához. A Kelly betartja a vonatkozó adatvédelmi törvényeket és szabályozásokat.

  Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szereplő célokra használjuk fel, ideértve a toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási és kiszervezési szolgáltatásokat, az üzleti tevékenységünk működtetését, jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítését, valamint a Kelly egyéb jogos érdekeinek kiszolgálását. A legtöbb ország esetén, ahol a Kellynek foglalkoztatási szerződése lehet Önnel, a kapcsolattartási, bérszámfejtési és juttatási adatok feldolgozása szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségünk, és amennyiben nem engedi ezen adatok feldolgozását, azzal meggátolhatja, hogy a Kelly foglalkoztassa Önt.

  Személyes adataival kapcsolatosan bizonyos jogok illetik meg. Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen jogok illetik meg, és hogyan tud élni ezekkel a jogokkal.

   

  Európai adatvédelmi jogok

  Az Európai Gazdasági Térség („EGT”), az Egyesült Királyság vagy Svájc területén élő személyek esetén a Kelly betartja az adott országban érvényes adatvédelmi törvényeket, és ha alkalmazhatók, az alábbi jogok illetik meg: 

  • Hozzáférés: Jogában áll hozzáférést kérnie a személyes adataihoz. Jogában áll érdeklődni, hogy feldolgozzuk-e a személyes adatait, és amennyiben igen, hozzáférést kérhet a személyes adataihoz. Ezáltal lehetősége van arra, hogy megkapja egy példányban az Önnel kapcsolatos adatokat, amiket kezelünk és bizonyos további információkat ezzel kapcsolatosan. 
  • Javítás: Jogában áll kérni, hogy javítsuk ki a személyes adataiban található pontatlanságokat. A kérése nyomán frissítjük az Önnel kapcsolatosan kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatokat, és gondoskodunk róla, hogy pontosak és helyesek legyenek. 
  • Törlés: Bizonyos körülmények között jogában áll kérni a személyes adatai törlését, attól függően, hogy van-e bármilyen kötelezettségünk az adatok megőrzésére a vonatkozó törvények szerint, illetve szükség van-e a személyes adataira keresetekkel kapcsolatosan.
  • Korlátozás: Jogában áll kérni, hogy függesszük fel bizonyos személyes adatai feldolgozását, például, ha azt szeretné, hogy bizonyítsuk a pontosságukat, illetve indokoljuk meg a feldolgozást. 
  • Küldés: Kérheti tőlünk, hogy az Ön által megadott adatokat géppel olvasható hordozható formátumban átadjuk, illetve másik fél részére bizonyos személyes adatokat átadjunk.
  • Automatikus döntések: Az Önnel kapcsolatosan hozott automatikus döntéseket megkérdőjelezheti, amennyiben ennek jogi vagy hasonló következménye van, illetve kérheti az újbóli döntést. Az EU állampolgárai esetén nem lehet olyan, kizárólag automatikus döntéshozáson alapuló döntéseket hozni, amelyeknek jogi következménye vagy jelentős hatása lehet Önre nézve.

  Kifogásolás joga

  Ha az EGT, az Egyesült Királyság vagy Svájc területén él, bizonyos körülmények között jogában áll kifogásolni, hogy a Kelly feldolgozza az adatait.

  Abban az esetben van joga kifogásolni, hogy a Kelly feldolgozza személyes adatait, amikor annak alapja a Kelly (vagy külső fél) jogos érdeke. Megkérdőjelezheti a jogos érdekekre való hivatkozásunkat. Azonban előfordulhat, hogy a jogos érdekeink alapján, illetve esetlegesen jogi keresetek miatt továbbra is jogosultak leszünk a személyes adatai feldolgozására. Szintén jogában áll kifogásolni, ha a személyes adatait direkt marketing célokból dolgozzuk fel.

  Jogában áll panaszt tenni az Adatvédelmi Hatóságnál, elsősorban az Európai Unión (vagy az Egyesült Királyságon, ha alkalmazandó) belül az állandó lakóhelye, a mi székhelyünk, illetve az adatvédelmi törvény állítólagos megsértésének helye szerinti tagállamban.

  Mivel az adatai feldolgozása az általunk Önnek nyújtott toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges, ha visszavonja a hozzájárulását, kifogásolja az adatfeldolgozást vagy törli az adatait, előfordulhat, hogy a Kelly a továbbiakban nem tudja biztosítani toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásait Önnek. A vonatkozó törvények értelmében a Kelly korlátozhatja vagy elutasíthatja a kéréseket, illetve indokolt mértékű díjat számíthat fel.

  Adatvédelmi jogok Kaliforniában

  A Kelly kötelességének érzi, hogy tiszteletben tartsa a Kaliforniában élő személyeket a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény értelmében megillető jogokat, ezért gondoskodik arról, hogy Ön tisztában legyen vele, hogy adott esetben a következő jogok illetik meg:

  • Hozzáférési jog: A Kelly által az elmúlt 12 hónap során gyűjtött személyes adatok tekintetében Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatosan gyűjtött adatok kategóriáihoz, az adatforrások kategóriáihoz, ahonnan a személyes adatait gyűjtöttük, az adatgyűjtés, az adatok értékesítésének vagy a személyes adatok megosztásának üzleti vagy kereskedelmi indokához, a harmadik felek kategóriáihoz, akiknek a Kelly átadta a személyes adatait, valamint az általunk gyűjtött vagy fenntartott személyes adatok bizonyos részeinek egy példányához. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a hozzáférési kérelme egy másik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát követeli meg, akkor nem tudjuk teljes mértékben teljesíteni a hozzáférési kérelmét. Hasonlóképpen, ha a hozzáférési kérelmére adott válaszunk valamilyen jogszabályba, rendeletbe, szabályzatba vagy jogérvényesítési felkérésbe ütközne, a Kelly nem tud eleget tenni a kérelmének.
  • Javítási jog: Önnek jogában áll kérni, hogy a Kelly javítsa ki az Önnel kapcsolatosan megőrzött pontatlan személyes adatokat.
  • Törlési jog: Önnek jogában áll kérni, hogy töröljünk az Öntől kapott személyes adatokat. Nem vagyunk kötelesek azonban teljesíteni a kérését, ha valamilyen kivétel vonatkozik rá; ide tartoznak többek közt az olyan körülmények, amikor nekünk vagy a szolgáltatónknak meg kell őriznie a személyes adatait, hogy Önnel az adott ügyletet teljesíteni tudjuk, az olyan belső gyakorlat, amely észszerűen igazodik az Ön elvárásaihoz, a jogi kötelezettségeink betartása, vagy az Ön személyes adatainak olyan belső felhasználása, amely összeegyeztethető a körülményekkel, amelyek közt Ön azokat nekünk megadta.
  • Lemondási jog: Önnek joga van bármikor lemondani a személyes adatai eladását vagy megosztását harmadik féllel. Ez azt jelenti, hogy ha él ezzel a jogával és lemondja a személyes adatai eladását vagy megosztását, kötelességünk kérésének eleget tenni. A Kelly nem ad el és nem oszt meg személyes adatokat harmadik féllel, amint azt Kalifornia állam törvényei előírják.
  • Érzékeny adatok felhasználásának és átadásának korlátozási joga: Önnek jogában áll kérni, hogy a Kelly korlátozza az érzékeny személyes adatainak felhasználását és átadását. Azonban a Kelly nem használja fel vagy adja át érzékeny személyes adatait a CCPA által jóváhagyott célokon kívül egyéb célra.  
  • Az e jogok gyakorlása miatti hátrányos megkülönböztetés elleni védelemhez való jog: Önnek joga van arra, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés a fogyasztói adatvédelmi jogai gyakorlása miatt. Jogai gyakorlása miatt nem tagadunk meg Öntől árut vagy szolgáltatást, nem számolunk fel eltérő összeget, nem adunk eltérő minőségű árut vagy szolgáltatást, kivéve, ha ésszerű a viszony az eltérés és az Ön adatainak az értéke között.

  Mivel az adatai feldolgozása az általunk Önnek nyújtott toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges, ha az adatai törlését kéri, előfordulhat, hogy a Kelly a továbbiakban nem tudja biztosítani toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásait Önnek. A vonatkozó törvények értelmében a Kelly korlátozhatja vagy elutasíthatja a kéréseket, illetve indokolt mértékű díjat számíthat fel.

  Az adatvédelmi jogai gyakorlása Kaliforniába

  A fenti CCPA jogok bármelyikének gyakorlásához válassza az alábbiak egyikét:

  • Hívja az 1-866-Kelly4U (1-866-535-5948) számot
  • Keresse fel az Érintettek jogainak oldalát
  • Küldjön e-mailt a privacy@kellyservices.com címre

  Ne feledje, hogy a Kelly további adatokat kérhet, hogy megbizonyosodjon a személyazonosságáról, mielőtt jóváhagyná kérését. Amennyiben nem tudja igazolni személyazonosságát, elutasíthatjuk a kérést.

  Adatvédelmi Jogok Mexikóban

  A Kelly Services México, S.A. de C.V., a továbbiakban „KELLY”, melynek székhelye az Ave. Niños Héroes Number 1555, interior 103, Moderna Neighborhood, Zip Code 44190, Guadalajara, Jalisco címen található, és a weboldala címe kellyservices.com.mx, a magáncégek birtokában lévő személyes adatok védelmére irányuló mexikói szövetségi törvényekben („LFPDPPP”) meghatározottak szerint felelősséget vállal az általános, pénzügyi, családi és érzékeny személyes adatok használatáért, amelyeket a Kellyvel folytatott foglalkoztatási kapcsolata során adott át vagy esetlegesen átad, illetve az állásjelentkezése során megad.

  Jogában áll korlátozni a személyes adatai átadását olyan esetekben, amikor ez nem feltétele a jogviszonyunknak, ha szeretné megelőzni, hogy a Kellytől állásajánlatokat vagy promóciós üzeneteket kapjon a telefonszámát, mobil telefonszámát és/vagy e-mail címét felhasználva. Ha szeretné kifejezetten elutasítani ilyen jellegű üzenetek fogadását e-mailben, küldje el kérését az alábbi e-mail címre: ARCO@kellyservices.com. Az előbbieken túl tájékoztatjuk, hogy bármikor visszavonhatja a személyes adatai felhasználására adott engedélyét, ha kérését e-mailben elküldi a következő címre: ARCO@kellyservices.com

  Az LFPDPPP értelmében jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, ami a Kelly birtokában van, továbbá részletes tájékoztatást kérni a felhasználásukról, kijavítani őket, ha pontatlanok vagy hiányosak, törölni őket, ha úgy gondolja, a gyűjtésük eredeti indokára már feleslegessé vagy szükségtelenné váltak, illetve letilthatja a használatukat bizonyos célokra (ARCO jogok - access, rectify, cancel, oppose).

  Ahhoz, hogy a Kelly fel tudja dolgozni a kérését, a kérésében szerepelnie kell az alábbi információknak: (i) személyazonosító okmány másolata fényképpel (IFE, érvényes útlevél, szakmai engedély vagy katonai igazolvány), (ii) teljes név, (iii) teljes és aktuális lakcím, (iv) vezetékes és/vagy mobil telefonszám, valamint (v) az indoklás, hogy miért kéri a Kellytől a hozzáférést (ha szeretné megtudni a Kellytől, hogy rendelkezik-e a személyes adataival); javítást (ha azt szeretné, hogy a Kelly kijavítsa a személyes adatait, mivel pontatlanok vagy hiányosak); törlést (ha azt szeretné, hogy a Kelly részben vagy egészben törölje személyes adatait); vagy letiltást (ha azt szeretné, hogy a Kelly szüntesse meg a személyes adatai felhasználását).

  Amennyiben az LFPDPPP értelmében helyt adnak kérésének, a személyes adatok visszaszolgáltatása ingyenes, csupán az indokoltan felmerülő postázási és nyomtatási (vagy egyéb formátum esetén előállítási) költséget kell kifizetnie. A kérését legfeljebb 20 (húsz) munkanapon belül megválaszoljuk.

  Ha úgy gondolja, hogy az alkalmazottak magatartása, a cég tevékenysége vagy válasza megsértette az adatvédelemhez fűződő jogát, illetve Ön szerint megsértették az LFPDPPP rendelkezéseit a személyes adatok felhasználására vonatkozóan, panaszát vagy kérését elküldheti az Adathozzáférési és Adatvédelmi Szövetségi Intézetnek. Bővebb információért látogasson el a  ifai.org.mx oldalra.

  Egyéb adatvédelmi jogok

  Egyes joghatóságok törvényei szerint jogában állhat további információkat kérni az általunk gyűjtött személyes adatokról, hozzáférést kérni azokhoz, javítást vagy hiánypótlást kérni, törölni személyes adatait, illetve elutasítani vagy korlátozni a további feldolgozást. A Kelly betartja a vonatkozó adatvédelmi törvényeket, és tiszteletben tartja az adatvédelmi törvények által biztosított jogokat. 

  Mivel az adatai feldolgozása az általunk Önnek nyújtott toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges, ha bizonyos jogait gyakorolja, előfordulhat, hogy a Kelly a továbbiakban nem tudja biztosítani toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásait Önnek. A vonatkozó törvények értelmében a Kelly akár korlátozhatja vagy elutasíthatja a kéréseket, illetve indokolt mértékű díjat számíthat fel.

  Direkt marketing

  Rendszeresen felhasználhatjuk kapcsolattartási adatait, hogy e-mailben híreket küldjünk, melyben értesítjük a velünk folytatott kapcsolatának megfelelő lehetőségekről és szolgáltatásokról, például a kiválasztott feltételeknek megfelelő állásokról az adatbázisunkban.

  Amikor személyes adatokat kérünk Öntől, az oldalunk lehetőséget ad arra, hogy eldöntse, milyen kommunikációs anyagokat szeretne kapni tőlünk. Amennyiben több szolgáltatásunkra vagy forrásra regisztrált a Kelly Services-zel folytatott kapcsolata során, előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatások esetén külön le kell tiltania az ilyen jellegű megkereséseket.

  A direkt marketing megkereséseket bármikor letilthatja. A marketing kommunikációs megkereséseink mindegyike tartalmazza az útmutatót, hogyan tudja letiltani a regisztrált szolgáltatás vagy forrás által küldött hasonló e-mailek fogadását. A letiltás ügyében az Adatvédelmi Tisztviselőhöz is fordulhat: privacy@kellyservices.com.

  Sütik (cookie-k)

  Sütik segítségével rögzítjük a weboldalunk egyes részeinek látogatószámát, és követjük nyomon az egyes részek közötti mozgásokat.

  A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a számítógépén helyeznek el információkat, és a készüléke automatikusan letölti, így felismerhető, hogy korábban már felkereste a weboldalunkat. Olyan sütiket alkalmazunk, amelyek azonosítják a böngészőjét vagy a készülékét. Adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy mikor keresi fel weboldalunkat, és hogyan használja azt.

  A sütikkel, az általunk alkalmazott süti típusokkal és a sütik alkalmazási módjával kapcsolatos bővebb információért lásd a Süti szabályzatunkat.

  Adatok védelme

  A Kelly Services gondoskodik személyes adatai biztonságáról.

  Rendszeresen nyomon követjük az információbiztonsági ágazati normákat, és felülvizsgáljuk a biztonsági gyakorlataink fizikai, technikai és szervezeti szempontjait, és megállapítjuk, hogyan tudjuk leginkább megelőzni a személyes adatok elvesztését, helytelen használatát, megváltoztatását, jogosulatlan hozzáférését, megsemmisítését vagy nyilvánosságra kerülését.

  A részünkre akár levélben, akár e-mailben küldött személyes adatok küldése nem feltétlenül biztonságos, és nem tudjuk garantálni a kézbesítésüket.

  A jelszavakat titokban kell tartani, és tilos külső félnek átadni. A Kelly soha nem kéri Öntől a jelszavát.

  A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat frissítései

  A Kelly időről időre frissítheti a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, ezért kérjük, gyakran tekintse át.

  Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk módosításakor a frissített változatot itt közzétesszük, a módosításokat pedig feltüntetjük a Módosítási előzmények bekezdésben.

  Ha jelentős változtatásokat hajtunk végre az Adatvédelmi Nyilatkozaton, a módosítások hatályba lépése előtt más módon is értesítést küldhetünk, például jól látható módon elhelyezünk egy tájékoztatót a weboldalunkon, online portáljainkon keresztül értesítést küldünk a módosításról, vagy közvetlenül kapcsolatba lépünk Önnel.

  Ha szeretné megtekinteni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat korábbi verzióit, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz: privacy@kellyservices.com.

  Kapcsolatfelvétel a Kellyvel

  Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatosan, szeretné gyakorolni a vonatkozó adatvédelmi törvény által biztosított jogait, vagy úgy gondolja, hogy a Kelly nem tartotta be ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, forduljon e-mailben az Adatvédelmi Tisztviselőhöz: privacy@kellyservices.com. Az USA-ban továbbá az alábbi elérhetőségen is megkeresheti a Kelly Services-t:

  Kelly Services, Inc.
  Címzett: Adatvédelmi Tisztviselő
  999 W. Big Beaver Road
  Troy, MI 48084

  Vagy az EGT és az Egyesült Királyság területén, ill. Svájcban:

  Kelly Services Management Sàrl
  Címzett: Adatvédelmi Tisztviselő
  Av. Edouard-Dubois 20
  CH-2002
  Neuchâtel
  Svájc 

  A cégcsoport felsorolt tagjai, amelyek nem Európában találhatók, a képviselőjükön keresztül elérhetők:

  Kelly Services (Nederland) B.V.
  Neptunusstraat 37
  2132 JA Hoofddorp
  Hollandia