Adatvédelmi nyilatkozat

A Kelly Services, Inc. és leányvállalatai tiszteletben tartja magánéletét, és elismerjük, hogy az Öntől gyűjtött személyes adatok vonatkozásában bizonyos jogok illetik meg, illetve nekünk ugyanezekre vonatkozóan bizonyos kötelezettségeink vannak. A Kelly Services támogatja a különböző nemzetközi és helyi adatvédelmi törvényeket, és megfelelő eljárásokkal rendelkezik az ilyen törvények előírásainak betartása érdekében. 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat megerősíti adatvédelmi alapelveinket, és tájékoztatást nyújt azokról a gyakorlatokról, amit a weboldalainkat használó, illetve a foglalkoztatási vagy kiszervezési szolgáltatásainkra jelentkező személyek, valamint az ügyfeleink (ideértve a leendő ügyfeleinket is), szolgáltatóink és szállítóink képviseletében eljárók személyes adatainak gyűjtése, tárolása és használata során alkalmazunk. 

Arra kérjük, hogy olvassa el a tájékoztatásunkat, és ismerje meg, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg személyes adatait. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a teljes cégcsoportunkra érvényes. A cégcsoportunk minden tagja adatkezelő; a cégek neve és adatai az alábbi linken megtalálhatók: Kelly Services, Inc. Cégnevek és adatok. (együtt „Kelly Services” vagy „Kelly”). Tehát amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „Kelly Services”, „Kelly”, „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezés szerepel, a cégcsoportunkon belül arra az adott cégre gondolunk, amely a személyes adatai feldolgozásáért felelős. Tudatni fogjuk Önnel, hogy melyik jogi személy lesz a személyes adatai adatkezelője.

A Kelly Services, Inc az általános kérdések és spekulatív jelentkezések feldolgozásáért felelős adatkezelő. A cégcsoport fent felsorolt tagjai, amelyek nem Európában találhatók, a képviselőjükön keresztül elérhetők: Kelly Services (Nederland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Hollandia. 

Amennyiben a jelen nyilatkozaton fontos módosításokat hajtunk végre (milyen adatokat gyűjtünk, hogyan és miért használjuk), ezeket az Adatvédelmi nyilatkozat végén lévő Módosítási előzmények részben feltüntetjük, továbbá a módosítást követő időszakban és a módosítás hatályba lépése előtt kellő ideig fogunk biztosítani egy rá mutató feltűnő hivatkozást. 

Ha bármilyen kérdése van, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz:

E-mail: privacy@kellyservices.com

Levélcím: A Kelly Services, Inc. levélcíme az Egyesült Államokban: 999 W. Big Beaver Road, Troy, MI 48084

A Kelly Services, Inc. Európában a leányvállalatán, a Kelly Services Management Sàrl-on keresztül elérhető az Av. Edouard-Dubois 20, CH-2002 Neuchâtel, Svájc címen.

A további országokkal a kapcsolattartási adatok ezen a linken találhatók: Kelly Services, Inc. Cégnevek és adatok.

A további országokkal a kapcsolattartási adatok ezen a linken találhatók: Kelly Services, Inc. cégnevek és adatok.

Milyen adatokat gyűjtünk

A Kelly személyes adatokat gyűjt, tárol és használ a toborzási, foglalkoztatási, kiszervezési és tanácsadási szolgáltatásai biztosításához. Személyes adatokat gyűjtünk azoktól a személyektől, akik a weboldalainkra látogatnak, foglalkoztatási vagy szerződéskötési céllal, illetve toborzási szolgáltatásainkon vagy munkatársainkon keresztül elhelyezkedés céljából megkeresnek bennünket, továbbá az ügyfeleink (ideértve a leendő ügyfeleinket is) képviselőitől. A Kelly szándékosan nem szerez be, vásárol vagy oszt meg adatokat 16 éven aluli gyermekektől, és nem utasítja erre szolgáltatóit se.

Ezen adatok többségét közvetlenül Ön adja meg, amikor kapcsolatba lép velünk, jelentkezést küld, személyesen megjelenik egy toborzási eseményen, telefonhívást intéz velünk, érdeklődik a szolgáltatásainkról, illetve kiszervezési vagy foglalkoztatási kapcsolatban áll velünk.

Olyan személyekről is gyűjthetünk személyes adatokat, akik az ügyfeleinkkel állnak foglalkoztatási vagy szerződéses viszonyban, miközben kiszervezési vagy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk ezeknek a cégeknek.  Ilyen adatokhoz általában az ügyfeleikkel, szállítóinkkal és szolgáltatóinkkal folytatott kapcsolatunk során jutunk hozzá

Amikor a Kelly valamelyik weboldalát vagy alkalmazását használja, adatokat gyűjtünk arról, ahogyan a szolgáltatást használja, például sütiket (cookie-kat) helyezünk el a készülékén.

Az alábbiakban tovább részletezzük, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk (és gyűjtöttünk az elmúlt 12 hónap során), tárolunk és használunk, valamint miért használjuk a személyes adatait. 

 • Bővebb információ

Miért használjuk az adatait

A személyes adatait abban az esetben használjuk fel, amennyiben:

 • hozzájárulását adta a vonatkozó feldolgozási tevékenységhez a tájékoztatásunk szerinti célokra. Ha ez történt, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását; 
 • a munkavállalói szerződése, illetve más velünk kötött megállapodása teljesítéséhez és betartásához szükségünk van rá, illetve megtegyük az ilyen jellegű szerződések megkötését megelőző lépéseket;
 • jogszabályi vagy hatósági kötelezettségünk teljesítéséhez kell feldolgoznunk az adatait (például a foglalkoztatással, társadalombiztosítással, szociális ellátással és adózással kapcsolatos feladatok teljesítése, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése, illetve a jogszabályok által betegség vagy anyaság kapcsán biztosított jogokkal összefüggésben);
 • kivételes esetben Önnel vagy más személlyel kapcsolatos létfontosságú ügyben szükséges (például Önre vagy más személyre irányuló súlyos veszély megelőzése); illetve
 • a jogos érdekeink (illetve külső fél jogos érdekei) szempontjából szükséges, feltéve, hogy a jogos érdekeinket az Ön érdekei, illetve adatvédelemmel kapcsolatos jogai nem írják felül.

A különleges kategóriába tartozó személyes adatait abban az esetben használjuk fel, amennyiben:

 • kifejezett hozzájárulását adta. Ha ez történt, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását; Ha ez történt, bármikor jogában áll visszavonni hozzájárulását; 
 • jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez van rá szükségünk (pl. munkavállalással, társadalombiztosítással és szociális ellátással kapcsolatos törvények, illetve kollektív szerződés kontextusában), az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez, illetve a kötelező betegszabadság vagy anyasági szabadság biztosításához;
 • jogos igények megalapozásához, benyújtásához és megvédéséhez szükséges;
 • megelőzési vagy foglalkozás-egészségügyi célokból szükséges, a munkaképessége felmérésére, orvosi diagnózis felállításához, illetve egészségügyi szolgáltatás nyújtásához (például a Foglalkozás-egészségügyi beszámolók és jelentések kapcsán);
 • jelentős közérdek miatt szükséges, például az egyenlő bánásmód monitorozásához;
 • kivételes esetben Önnel vagy más személlyel kapcsolatos létfontosságú ügyben szükséges (például Önre vagy más személyre irányuló súlyos veszély megelőzése), illetve ha Ön nem képes hozzájárulását adni; vagy
 • az érintett személyes adatokat Ön már korábban nyilvánosságra hozta.

A személyes adatokat csak arra a célra használjuk fel, amiért gyűjtöttük, hacsak nem indokoltan úgy vélhetjük, más célra is szükségesek, és ez a cél összhangban áll az eredeti céllal. Amennyiben a személyes adatait nem a gyűjtés indokához kapcsolódó okból szeretnénk felhasználni, értesíteni fogjuk, és részletesen bemutatjuk, milyen jogalapja van annak, hogy megtehessük.

Jogos érdekek

Ahogyan korábban már említettük, időnként felhasználhatjuk személyes adatait, amennyiben erre saját jogos érdekeink (illetve külső fél jogos érdekei) céljából van szükségünk. Ide tartoznak azok az esetek, amikor a személyes adatok felhasználása az alábbiakhoz szükséges:

 • biztosítsuk a foglalkoztatása vagy szerződése, juttatásai, az üzleti tevékenységünk menedzselése és az üzletmenet-folytonosság hatékony adminisztrációját és felügyeletét;
 • gondoskodjunk arról, hogy a cég vagyonát megvédjük, bizalmasan kezeljük, és ne használják fel őket helytelen vagy törvénytelen célokra;
 • megelőzzük, észleljük és kivizsgáljuk a rendszereink jogosulatlan használatát, és gondoskodjunk a törvények és szabályzataink betartásáról;
 • gondoskodjunk róla, hogy vészhelyzet esetén kapcsolatba tudunk lépni a családjával;
 • ellenőrizzük, hogy jogi szempontból jogosult a munkavégzésre, valamint felügyeljük a teljesítményét, fegyelmi eljárásait és előléptetéseit;
 • felügyeljük a képzési és fejlesztési követelményeket; 
 • fenntartsuk a termékfejlesztést és a termékek javítását az elemzéseken és üzleti intelligencia profilokon keresztül végzett hatékony marketinggel együtt;
 • foglalkozzunk a vitás ügyekkel és balesetekkel, továbbá jogi és más szakmai tanácsokat kérjünk;
 • betartsuk más országok törvényeit és szabályozásait;
 • megelőzzük a csalást és pénzügyi bűncselekményeket; és
 • gondoskodjunk a hálózati és informatikai biztonságról.

Amennyiben további információra van szüksége az Ön személyes adataival kapcsolatos jogos érdekeinkre vonatkozóan, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz.

Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat

Amikor foglalkoztatás vagy szerződéskötés céljából, illetve elhelyezés vagy megfelelő állás kiválasztása miatt kérünk Öntől adatokat, és Ön nem adja meg az általunk ehhez szükségesnek tartott adatokat, előfordulhat, hogy a Kelly Services nem fog tudni megfelelő segítséget nyújtani Önnek a foglalkoztatással, elhelyezéssel vagy álláskereséssel kapcsolatos megkeresése tárgyában.

Adatok megőrzése

A személyes adatait az Önnel között megállapodásunk kapcsán szükséges ideig őrizzük meg, hogy a kért szolgáltatásokat biztosítsuk, jogos érdekeink gyakorlása kapcsán vagy egyéb szükséges célokra, mint például a törvények, szabályozások és egyéb jogi előírások betartása, illetve ameddig egyéb rendelkezések engedik további jogszabályi előírások, például auditálás, biztonság és csalásmegelőzés miatt, illetve a Kelly törvények adta jogainak megőrzése és megóvása érdekében. 

Ezenkívül a jelentkezőket és azokat az egyéneket, akiknek a megbízatása lejárt, a Kelly tehetségeinek adatbázisában tartjuk, hogy más foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban esetlegesen el tudjuk érni őket. Az európai tehetség-adatbázisok legfeljebb három évig őrzik a jelentkező adatait. Az Európán kívüli személyeket a helyi jogi előírásokkal összhangban tartjuk nyilván, de minden egyes esetben legfeljebb tíz évig. A Kelly adott esetben igazolt kérésre eltávolítja az Ön adatait a tehetségek adatbázisából.

 • Bővebb információ

Hol oszthatjuk meg az adatait

A Kelly Services munkatársai, megbízottjai és alvállalkozói felelősséggel tartoznak azért, hogy fenntartsák a belénk vetett bizalmát, amivel megtisztel, amikor a személyes adatait átadja nekünk.

Személyek esetén a Kelly azokat az adatokat osztja meg, amelyek a személyzeti és kiszervezési szolgáltatásai biztosításához szükségesek, amikor a szolgáltatások nyújtásához szükséges folyamatok felügyeletében a Kelly Services egyéb egységei, az ügyfelek, szállítók vagy szolgáltatók is segítséget nyújtanak.

Az ügyfelek, szállítók és szolgáltatók közreműködését megfelelő szerződéses rendelkezések határozzák meg, melyek szerint az adatok felhasználása a Kelly által kifejezetten kért célokon túl tilos, és amelyek előírják, hogy megfelelő adminisztrációs és információtechnológiai mechanizmusokkal kell rendelkezniük az adatok jogosulatlan felhasználása, közlése vagy hozzáférése megelőzése érdekében.

 • Bővebb információ

Az Ön jogai és választási lehetőségei

Tiszteletben tartjuk, hogy jogában áll hozzáférni az adataihoz és felügyelni azokat. Amikor szolgáltatást igényel, a kért személyes adatok mennyisége összhangban áll azzal, hogy a Kellynek mire van szüksége a szolgáltatások biztosításához. A Kelly betartja a vonatkozó adatvédelmi törvényeket és szabályozásokat.

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szereplő célokra használjuk fel, ideértve a toborzási, elhelyezkedési, foglalkoztatási és kiszervezési szolgáltatásokat, az üzleti tevékenységünk működtetését, jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítését, valamint a Kelly egyéb jogos érdekeinek kiszolgálását. A legtöbb ország esetén, ahol a Kellynek foglalkoztatási szerződése lehet Önnel, a kapcsolattartási, bérszámfejtési és juttatási adatok feldolgozása szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségünk, és amennyiben nem engedi ezen adatok feldolgozását, azzal meggátolhatja, hogy a Kelly foglalkoztassa Önt.

Személyes adataival kapcsolatosan bizonyos jogok illetik meg. Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen jogok illetik meg, és hogyan tud élni ezekkel a jogokkal.

 • Európai adatvédelmi jogok

 • Adatvédelmi jogok Kaliforniában

 • Adatvédelmi Jogok Mexikóban

 • Egyéb adatvédelmi jogok

 • Direkt marketing

Sütik (cookie-k)

Sütik segítségével rögzítjük a weboldalunk egyes részeinek látogatószámát, és követjük nyomon az egyes részek közötti mozgásokat.

A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a számítógépén helyeznek el információkat, és a készüléke automatikusan letölti, így felismerhető, hogy korábban már felkereste a weboldalunkat. Olyan sütiket alkalmazunk, amelyek azonosítják a böngészőjét vagy a készülékét. Adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy mikor keresi fel weboldalunkat, és hogyan használja azt.

A sütikkel, az általunk alkalmazott süti típusokkal és a sütik alkalmazási módjával kapcsolatos bővebb információért lásd a Süti szabályzatunkat.

Adatok védelme

A Kelly Services gondoskodik személyes adatai biztonságáról.

Rendszeresen nyomon követjük az információbiztonsági ágazati normákat, és felülvizsgáljuk a biztonsági gyakorlataink fizikai, technikai és szervezeti szempontjait, és megállapítjuk, hogyan tudjuk leginkább megelőzni a személyes adatok elvesztését, helytelen használatát, megváltoztatását, jogosulatlan hozzáférését, megsemmisítését vagy nyilvánosságra kerülését.

A részünkre akár levélben, akár e-mailben küldött személyes adatok küldése nem feltétlenül biztonságos, és nem tudjuk garantálni a kézbesítésüket.

A jelszavakat titokban kell tartani, és tilos külső félnek átadni. A Kelly soha nem kéri Öntől a jelszavát.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat frissítései

A Kelly időről időre frissítheti a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, ezért kérjük, gyakran tekintse át.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk módosításakor a frissített változatot itt közzétesszük, a módosításokat pedig feltüntetjük a Módosítási előzmények bekezdésben.

Ha jelentős változtatásokat hajtunk végre az Adatvédelmi Nyilatkozaton, a módosítások hatályba lépése előtt más módon is értesítést küldhetünk, például jól látható módon elhelyezünk egy tájékoztatót a weboldalunkon, online portáljainkon keresztül értesítést küldünk a módosításról, vagy közvetlenül kapcsolatba lépünk Önnel.

Ha szeretné megtekinteni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat korábbi verzióit, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőhöz: privacy@kellyservices.com.

Kapcsolatfelvétel a Kellyvel

Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatosan, szeretné gyakorolni a vonatkozó adatvédelmi törvény által biztosított jogait, vagy úgy gondolja, hogy a Kelly nem tartotta be ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, forduljon e-mailben az Adatvédelmi Tisztviselőhöz: privacy@kellyservices.com. Az USA-ban továbbá az alábbi elérhetőségen is megkeresheti a Kelly Services-t:

Kelly Services, Inc.
Címzett: Adatvédelmi Tisztviselő
999 W. Big Beaver Road
Troy, MI 48084

Vagy az EGT és az Egyesült Királyság területén, ill. Svájcban:

Kelly Services Management Sàrl
Címzett: Adatvédelmi Tisztviselő
Av. Edouard-Dubois 20
CH-2002
Neuchâtel
Svájc 

A cégcsoport felsorolt tagjai, amelyek nem Európában találhatók, a képviselőjükön keresztül elérhetők:

Kelly Services (Nederland) B.V.
Neptunusstraat 37
2132 JA Hoofddorp
Hollandia