CONTACT US

  Privatlivspolitik

  Kelly Services, Inc. og dets datterselskaber respekterer din ret til beskyttelse af personlige oplysninger og anerkender, at du har visse rettigheder i forbindelse med persondata, som vi indsamler om dig, og vi har visse forpligtelser i forbindelse hermed. Kelly Services støtter internationale og lokale love om beskyttelse af personlige oplysninger og har procedurer på plads, der opfylder kravene i disse love. 

  Privatlivspolitikken støtter op om vores principper om beskyttelse af personlige informationer og informerer om praksis for indsamling, lagring og brug af personlige informationer om personer, der bruger vores websites, ansøger om eller anvender vores ansættelses- eller outsourcing-tjenester og personer, der er repræsentanter for vores kunder (herunder nye kunder), serviceudbydere og leverandører.

  Vi beder dig gennemlæse disse informationer, så du kan forstå den måde, hvorpå vi indsamler, anvender og videregiver dine persondata.

  Privatlivspolitikken dækker hele vores koncern. Alle koncernselskaber er dataansvarlige, og virksomhedsnavne og -informationer kan findes på dette link: Kelly Services, Inc. virksomhedsnavne og -informationer (samlet kaldet “Kelly Services eller “Kelly”). Så når vi omtaler “Kelly Services”, “Kelly”, “vi”, “os” eller “vores” i denne privatlivspolitik henviser vi til den relevante virksomhed i koncernen, der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vi vil informere om, hvilken enhed der er dataansvarlig for dine personoplysninger. Kelly Services, Inc. Company Names and Information (collectively, “Kelly Services or “Kelly”).

  Kelly Services, Inc er ansvarlig for at administrere generelle spørgsmål og uopfordrede ansøgninger. De ovenfor anførte koncernselskaber, der ikke ligger i Europa, kan også kontaktes via deres repræsentant: Kelly Services (Holland) B.V., Neptunusstraat 37, 2132 JA Hoofddorp, Holland.

  Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne politik (om indsamlede informationer, hvordan vi bruger dem, og hvorfor vi bruger dem), vil vi i rimelig tid efter ændringen er foretaget og inden ændringen træder i kraft fremhæve disse ændringer i afsnittet Ændringshistorik i slutningen af denne privatlivspolitik og angive ændringen med et tydeligt link.

  Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver) på:

  E-mail: privacy@kellyservices.com

  Post: Kelly Services, Inc. i USA kan kontaktes på 999 W. Big Beaver Road Troy, MI 48084, USA.

  Kelly Services, Inc. i Europa kan kontaktes via datterselskabet Kelly Services Management Sàrl på adressen Av. Edouard-Dubois 20, PO Box 48, 2006 Neuchâtel, Schweiz.

  Se kontaktinformationer til andre lande på dette link: Kelly Services, Inc. Virksomhedsnanve- og informationer.

  De informationer, vi indsamler

  Kelly indsamler, lagrer og anvender persondata for at kunne levere vores rekrutterings-, ansættelses-, outsourcing- og rådgivningstjenester. Vi indsamler persondata om personer, der anvender vores websites, ansøger om ansættelse eller beskæftigelse hos os eller ansættelse via vores rekrutteringstjenester, medarbejdere og om repræsentanter for vores kunder (herunder eventuelle nye kunder). Kelly retter ikke bevidst sine ydelser til eller indhenter, sælger eller videregiver oplysninger fra børn under 16 år.

  Du leverer selv de fleste af disse informationer, når du kontakter os, sender en ansøgning, deltager personligt i et rekrutterings-event, via telefonsamtaler, når du kontakter os for at høre om vores ydelser eller under et outsourcing- eller ansættelsesforhold.

  Vi indsamler også data om personer, som er ansat eller beskæftiget af vores kunder i forbindelse med vores outsourcing- og rådgivningstjenester til disse kunder. Dette sker typisk via vores interaktioner med kunder, leverandører og serviceudbydere.

  Når du interagerer med et Kelly website eller applikation, indsamler vi data, der relaterer til, hvordan du interagerer med tjenesten ved f.eks. vores brug af cookies, der er placeret på din enhed.

  Vi har anført flere informationer nedenfor om de typer persondata, vi indsamler (og har indsamlet de foregående 12 måneder), lagrer og bruger og om årsagen til, at vi bruger dine persondata.

  Flere informationer

   

  Hvilke persondata indsamler vi?

  Hvorfor bruger vi dine persondata?

  Juridisk behandlingsgrundlag

  1

  De informationer, du giver os som en del af registreringsprocessen og vores relationer, når du søger om ansættelse hos os eller beder os levere rekrutteringstjenester eller jobtilpassede tjenester, hvad enten det er online, personligt eller via telefonen, omfatter:

  • Identifikatorer: Navn og kontaktinformationer – herunder: postadresse, email-adresse, telefonnummer, fødselsdato og andre tilsvarende kontaktinformationer.
  • Uddannelse, arbejdshistorik og kvalifikationer – herunder din uddannelse, ansættelser, arbejdsrelaterede kvalifikationer og erfaringer, faglige anbefalinger og beviser, medlemskab i faglige organisationer, karriereinteresser, præferencer, færdigheder, oplysninger fra referencer og andre informationer, indeholdt i dit Curriculum Vitae (CV).  
  • Økonomiske informationer – herunder informationer, der er relateret til bankkonti, skat, personalegoder og lønregistreringer.
  • Karakteristika af beskyttede klassifikationer – herunder statsborgerskab og arbejdstilladelse og andre identifikationsfaktorer, som Kelly Services kommer i besiddelse af i forbindelse med ansøgnings- eller ansættelsesformål.
  • Personfølsomme informationer– herunder dit medarbejder-id eller CPR-nummer og/eller kørekort eller pas.
  • Data om jobrelaterede sociale medier– herunder indsamling af dine data fra og relateret til offentlige profiler, du selv har oprettet på jobrelaterede sociale medieplatforme og jobopslagstavler (f.eks. LinkedIn, Monster eller Indeed).
  • Performance- og ansættelsesdata – herunder informationer fra din personalemappe hos Kelly, performance reviews, vurderinger og disciplinære foranstaltninger. Interne medarbejdere skal gennemse relevante interne politikker for at få flere informationer om privatlivspolitik for medarbejdere.

   

  Vi anvender følgende persondata til at: 

  • oprette, håndtere og administrere en persons relationer til os
  • vurdere en person egnethed til ansættelse og til at ansætte personer
  • matche kandidater til potentielle stillinger
  • tilbyde kandidater ansættelse hos vores kunder
  • henvise en person til ansættelse hos en af vores kunder
  • levere generelle jobsøgningstjenester til personer
  • opfylde vores forpligtelser i vores rolle som arbejdsgiver i forbindelse med ansættelseskontrakter og andre forpligtelser, der gælder for os i henhold til relevante arbejdsmarkedslove
  • administrere ansættelsesforholdet for en person, herunder HR-relaterede emner (f.eks. karriereudvikling, uddannelse, talent management, performance management, medarbejdersamtaler og i forbindelse med disciplinære foranstaltninger og klager)
  • opdage eller forhindre enhver upassende adfærd eller krænkelse af vores politikker, herunder for at beskytte vores immaterielle rettigheder, fortrolige oplysninger og aktiver
  • sørge for, at personen kan kontaktes i nødstilfælde
  • sikre, at vores systemer (eller systemer i koncernen) primært anvendes til arbejdsrelaterede formål, har tilstrækkelig kapacitet til at dække virksomhedens behov og er beskyttet mod trusler mod cybersikkerheden såsom malware
  • opfylde vores forpligtelser over for en person hvad angår vores kontrakt med personen, når vores rolle drejer sig om at være arbejdsgiver, ansættelse, rekruttering, arbejdsgiverforhold, outsourcing eller rådgivning
  • kontakte personer via almindelig post, e-mail, telefon, sms-beskeder og online kommunikationsplatforme om vores virksomhed eller jobtilbud, der matcher personens angivne præferencer, kvalifikationer og/eller profil. Denne form for meddelelser vil kun komme direkte fra Kelly Services (eller fra repræsentanter, der arbejder på Kellys vegne). Man kan altid vælge ikke at modtage disse meddelelser. (Få yderligere oplysninger om dette i afsnittet nedenfor om Dine rettigheder og valgmuligheder)
  • kunne anvende dem i forbindelse med potentielle og/eller faktiske retssager eller undersøgelser vedrørende os eller en virksomhed i koncernen eller deres ledelse og
  • personliggøre og levere indhold om vores tjenester til personer. Hvis en person for eksempel har samme geografiske placering som os, vil personen kunne søge jobs eller oprette jobbeskeder inden for det geografiske område. 
  • for nogen stillinger i USA, Canada og Puerto Rico at tilbyde automatisk feedback om stillinger, som man kan være kvalificeret til, eller som man ikke opfylder kravene til. Det vil være baseret på erhvervserfaring, certificeringer og andre ansættelseskrav.
  • Påkrævet for at kunne oprette eller opfylde en kontrakt (ansættelse)
  • Påkrævet for at kunne overholde juridiske forpligtelser som arbejdsgiver til at ansætte, sørge for personalegoder og lønninger
  • Påkrævet for at kunne udøve vores juridiske interesser som arbejdsgiver, så vi kan udpege og tilbyde jobmuligheder til kandidater og medarbejdere, beslutte egnethed til jobmuligheder, kommunikere med enkeltpersoner om potentielle jobmuligheder, oprette og vedligeholde kandidat- og medarbejderregistre, fremme et inklusivt arbejdsmiljø, administrere en persons kandidat- og ansættelsesforhold og forebygge svindel.
  • Påkrævet for at beskytte vitale interesser i en krisesituation.

  2

  Informationer, som vi modtager fra vores kunder og andre tredjeparter om deres medarbejdere og andet personale, som vi skal bruge for at kunne levere personaleformidling og outsourcing-tjenester, herunder: 

  • Navn og kontaktinformationer – herunder: postadresse, email-adresse, telefonnummer, og andre tilsvarende kontaktinformationer.
  • Uddannelse, arbejdshistorik og kvalifikationer – herunder din uddannelseshistorik, ansættelser, arbejdsrelaterede kvalifikationer og erfaringer, faglige anbefalinger og beviser, medlemskab i faglige organisationer, karriereinteresser, præferencer, færdigheder, oplysninger fra referencer og andre informationer, indeholdt i dit Curriculum Vitae (CV).
  • Økonomiske informationer herunder informationer, der er relateret til bankkonti, skat, personalegoder og lønregistreringer.
  • Karakteristika af beskyttede klassifikationer – herunder statsborgerskab og arbejdstilladelse og andre identifikationsfaktorer, som Kelly Services kommer i besiddelse af i forbindelse med ansøgnings- eller ansættelsesformål.
  • Personfølsomme informationer– herunder dit medarbejder-id eller CPR-nummer og/eller kørekort eller pas.
  • Performance- og ansættelsesdata – herunder informationer fra din personalemappe hos Kelly, performance reviews, vurderinger og disciplinære foranstaltninger.

  Vi anvender følgende persondata til: 

  • at levere personaleformidling, outsourcing og leverandørstyring
  • personaleadministration og operationelle formål (for eksempel i forhold til fravær, løn, personalegoder, lageradministration, forretningsrejser, vedligeholdelse af medarbejderregistre, sørge for adgang til vores systemer og ressourcer, håndtere godkendelseskontroller, sørge for sikkerhed af vores systemer og ressourcer, lave prognoser og planlægge ændringer af vores koncernstruktur
  • at administrere beskæftigelses- eller outsourcingrelationer såsom at svare på forespørgsler, levere HR-ydelser, behandle og administrere betalinger og løn, administrere personalegoder, levere rådgivning, uddannelse eller disciplinære foranstaltninger, overholde sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og interne politikker, corporate management, karriere- og performanceovervågning og administration af medarbejderkontrakter
  • at levere, forbedre og udvikle tjenester til vores kunder, leverandører og serviceudbydere eller at udføre væsentlige forretningsmæssige aktiviteter. Det omfatter dataanalyser, research og undersøgelser til vurdering af ansættelse af kandidater, medarbejdere og leverandører til ansættelses- og outsourcingtjenester. Det omfatter også analyse af udvikling i ansættelses- og placeringsmuligheder, at evaluere personaleudvikling vedrørende ønskede og tilgængelige kompetencer og erfaringer, markedsanalyser, implementering og markedsføring af forretningsmuligheder, analysere medarbejderfordeling, planlægning af generationsskifte og koncernorganisering. Disse arbejdsopgaver er nødvendige for at kunne rekruttere, matche og præsentere potentielle stillingsmuligheder til personer i vores personaleformidlings- og outsourcingprogrammer
  • at opdage eller forhindre enhver upassende adfærd eller krænkelse af vores politikker, herunder at beskytte vores immaterielle rettigheder, fortrolige oplysninger og aktiver
  • at sikre, at vores systemer (eller andre systemer i koncernen) primært anvendes til arbejdsrelaterede formål, har tilstrækkelig kapacitet til at dække virksomhedens behov og er beskyttet mod trusler mod cybersikkerheden såsom malware og

  at kunne anvende dem i forbindelse med potentielle og/eller faktiske retssager eller undersøgelser vedrørende os eller en virksomhed i koncernen eller deres ledelse.

  • Påkrævet for at udøve vores juridiske interesser som udbyder af ydelser inden for ansættelse, outsourcing og rådgivning, så vi kan udpege og tilbyde jobmuligheder til kandidater og medarbejdere, beslutte egnethed til jobmuligheder, kommunikere med enkeltpersoner om potentielle jobmuligheder, oprette og vedligeholde kandidat- og medarbejderregistre, fremme et inklusivt arbejdsmiljø, administrere en persons kandidat- og ansættelsesforhold og forebygge svindel.

  3

   

  Personfølsomme informationer og biometriske informationer: Information Indsamlede persondata, som henhører til “særlige kategorier af persondata” omfatter: 

  • Screeningdata – herunder screening for narkotika og alkohol og baggrundstjek af kriminel baggrund.
  • Økonomiske data og data om personalegoder ud over løn – herunder CPR-nummer, finansielle data eller bankkontooplysninger, skattemæssige oplysninger, nærmeste pårørende eller kontaktinformationer i tilfælde af en nødsituation, personalegoder, der kan omfatte sygesikring, pensioneringsplanlægning, informationer om handicap og sundhedsrelaterede oplysninger og sundhedsinformationer i forbindelse med arbejdsrelaterede krav, (f.eks. krav om arbejdsskadeerstatning).
  • Informationer i forbindelse med orlov - herunder sygdom eller familierelateret orlov.
  • Informationer om fysisk eller psykisk helbredstilstand, tilstand og handicap
  • Øvrige demografiske informationer – herunder, køn, race, etnicitet, handicap, veteranoplysninger, ideologiske synspunkter eller aktiviteter eller medlemskab i fagforeninger.
  • Biometriske data – herunder brug af fingeraftryksidentifikation.

  Vi anvender disse persondata, som beskrevet nedenfor: 

  • I nogle jurisdiktioner skal vi behandle disse persondata for at overholde vedtægter, regler og bestemmelser vedrørende lige beskæftigelsesmuligheder eller for at bistå Kelly Services med indsamling af data i forbindelse med lige beskæftigelsesmuligheder og indberetninger. Derfor beder vi eventuelt om yderligere informationer. Det vil være frivilligt, om man vil videregive disse data, medmindre det er påkrævet i følge loven. Undladelse af at give disse informationer vil ikke påvirke dine job- eller projektmuligheder.
  • Vi indsamler og anvender screeningdata, når det er juridisk tilladt og kun, når det er godkendt i henhold til gældende lov.
  • Vi indsamler og anvender økonomiske data og data om personalegoder for at kunne administrere betalinger til dig, sørge for arbejdsrelaterede helbreds- og pensionsydelser og andre personalegoder i forbindelse med din ansættelse.
  • Vi indsamler og anvender biometriske data for at kunne begrænse adgang til visse sikre lokationer.
  • Vi anvender informationer i forbindelse med orlov for at overholde love, der vedrører ansættelse, sygesikring, social sikkerhed m.m. og for at kunne registrere og administrere sygeorlov og barselsorlov.
  • Vi anvender informationer om din fysiske og psykiske helbredstilstand for at sikre helbred og sikkerhed på arbejdspladsen og for at vurdere din arbejdsegnethed i henhold til relevante fortrolige sikkerhedsforanstaltninger og for at kunne sørge for relevante arbejdspladstilpasninger, for at kontrollere og administrere sygeorlov og administrere personalegoder. 

   

   

  • Påkrævet for at kunne oprette eller opfylde en kontrakt (ansættelse)
  • Påkrævet for at kunne overholde juridiske forpligtelser som arbejdsgiver for at ansætte, sørge for personalegoder og lønninger
  • Påkrævet for at kunne udøve vores juridiske interesser som arbejdsgiver, så vi kan udpege og tilbyde jobmuligheder til kandidater og medarbejdere, beslutte egnethed til jobmuligheder, kommunikere med enkeltpersoner om potentielle jobmuligheder, oprette og vedligeholde kandidat- og medarbejderregistre, fremme et inklusivt arbejdsmiljø, administrere en persons kandidat- og ansættelsesforhold og forebygge svindel.

  4

   

  Identifikatorer: Informationer, vi indsamler fra enkeltpersoner, der repræsenterer virksomheder, herunder:

  • kontaktoplysninger om enkeltpersoner, der arbejder for vores kunder, serviceudbydere og leverandører
  • kontaktoplysninger om enkeltpersoner, som deltager i vores sponsorerede events, konferencer og webinarer
  • andre personlige informationer vedrørende sådanne enkeltpersoner.

  Vi anvender disse informationer til at:

  • levere og administrere personaleformidling, rådgivning, outsourcing og leverandørstyring
  • udvikle og vedligeholde personale- og outsourcingforhold med vores kunder, leverandører og serviceudbydere. Vi anvender disse informationer, herunder meddelelser om events og markedsføring, via e-mail, telefon, sms-beskeder, direkte mail og online kommunikationsplatforme. Disse meddelelser indeholder vejledning om, hvordan man framelder modtagelse af lignende e-mails eller meddelelser fra denne tjeneste og

  forbedre vores tjenester og udvikle nye tjenester på grundlag af disse enkeltpersoners præferencer og adfærd.

  • Påkrævet for at opfylde en kontrakt med virksomheden
  • Påkrævet for at opfylde vores juridiske interesser som udbyder af ydelser inden for ansættelse, outsourcing og rådgivning, så vi kan tilbyde ydelser til vores kunder og potentielle kunder, udpege potentielle kunder og udføre markedsføringstiltag for at tilbyde vores ydelser.

  5

   

  Informationer om elektroniske netværksaktiviteter: Informationer, vi indsamler via dit brug af vores website, herunder: 

  • Website-data – Vi indsamler bruger-id, login-informationer, adgangskoder og/eller pinkoder.
  • Placeringsdata – Vi indsamler data om din placering, f.eks. Global Navigation Satellite System (GNSS) data (f.eks. GPS), data, der identificerer nærliggende mobiltårne og Wi-Fi hotspots.
  • IT stastistikdata – Vi indsamler data om dit brug af vores IT-udstyr, herunder control af overholdelse af gældende politikker.
  • Cookies og lignende data – Som specificeret i vores Cookie-politik, anvender vi cookies, web beacons og andre tilsvarende teknologier for at kunne genkende og personliggøre din online-oplevelse med Kelly. 

   

  Vi anvender disse informationer til at:

  • identificere problemer med websitet eller applikationen og brugeroplevelsen på websitet eller applikationen
  • administrere IT-systemer og enheder, og
  • overvåge, hvordan vores website bliver anvendt (bl.a. hvor brugerne er geografisk placeret, hvilke enheder der gives adgang fra, viden om mest travle tidspunkter og til at analysere, hvilke funktioner der bliver mest og mindst anvendt). 
  • overvåge trusler mod vores IT-system, identificere og løse tekniske problemstillinger og identificere og løse cybersikkerhedrisici. I stedet for at skulle indtaste dine persondata, kan nogen af funktionerne på vores website give dig mulighed for at udfylde nogle af felterne fra tredjeparts-godkendelsesværktøjer som f.eks. Facebook, Twitter og Google. Ved at give godkendelse via sociale medier, giver du os tilladelse til at modtage dine persondata og andre data, der er tilgængelige via disse værktøjer. Disse oplysninger kan blive medtaget i din profil. I forbindelse med det værktøj, du vælger at bruge, vil vi bede dig om at læse udbyderens privatlivspolitik og vilkår og betingelser. 

  Alle vores IT-systemer kan auditeres og overvåges, men det er ikke noget vi gør rutinemæssigt. Vi ønsker at respektere de enkelte brugeres rimelige forventninger om privatliv, hvad angår brug af vores IT-systemer og udstyr.

  • Påkrævet for at kunne opfylde en kontrakt
  • Påkrævet for at overholde juridiske forpligtelser
  • Påkrævet for at opfylde vores juridiske interesser, der skal sørge for, at vores informationsteknologisystemer er sikre og beskyttede og for at kunne træffe beslutninger, der beskytter vores systemer og data

  6

   

  Informationer, når du kommunikerer med os, hvad enten det er personligt fremmøde, via vores website eller via e-mail, pr. telefon, via sociale medier eller et andet medium, herunder:

  • dine kontaktinformationer (som kan omfatte din email-adresse eller dine kontooplysninger på de sociale medier, afhængigt af, hvordan du vælger at kommunikere med os)
  • oplysninger om din kommunikation med os (bl.a. hvornår du sendte en meddelelse, hvornår vi modtog den, og hvor du sendte den fra (f.eks. vores website, pr. post, telefon, e-mail eller de sociale medier))

  informationer om vores beskeder til dig (bl.a. informationer, som du har lagt op på vores sociale medieplatforme)

  Vi anvender disse informationer til at:

  • besvare eventuelle problemstillinger eller anliggender
  • overvåge kommunikationen i forbindelse med kvalitet og træning
  • udvikle nye produkter, som er baseret på de informationer, vi har fra dig
  • forbedre vores tjenester på grundlag af de informationer og den feedback, vi får fra dig og andre personer 
  • personliggøre vores tjenester, hvor vi tager hensyn til dine informationer og din feedback og
  • foretage nødvendige videregivelser i svaranmodninger, som vi er juridisk forpligtet til at overholde, til politi eller tilsynsmyndigheder eller organisationer eller som forsvar i forbindelse med retskrav. 

  Vi kan anvende persondata, der skal give dig mulighed for at deltage i “live” sociale medie-feeds. Hvis du vælger at deltage, kan dit offentlige brugernavn blive vist på de websites sammen med dine indlæg, herunder, men ikke begrænset til, kommentarer, billeder og videoer. Vi kan give dig adgang til tredjeparts funktioner, der giver dig mulighed for at skrive indlæg på din(e) konto(ti) på de sociale medier. Alle de oplysninger, du giver via denne funktionalitet, er omfattet af den relevante tredjeparts privatlivspolitik, og ikke af nærværende privatlivspolitik.

  • Påkrævet for at kunne opfylde en kontrakt
  • Påkrævet for at overholde juridiske forpligtelser (ansættelseslovgivning)
  • Påkrævet for at opfylde vores juridiske interesser som arbejdsgiver, så vi kan interagere med dig.

  7

   

  Screeninginformationer: Informationer, som vi indsamler fra tredjepartspartnere, vores kunder og andre Kelly-virksomheder, som omfatter:

  • Kreditreferencebureauer
  • Virksomheder, der foretager baggrundsscreening
  • Virksomheder, der foretager identitetsverifikation

  Vi anvender disse informationer til at:

  • sikre, at personen er oprigtig og for at bekræfte de angivne informationer for at sikre os mod svindel og andre kriminelle aktiviteter
  • levere, håndtere og administrere vores tjenester til enkeltpersoner og vores kunder
  • administrere IT-systemer
  • personliggøre vores tjenester til dig ved at komplementere din adfærd og dine præferencer
  • udføre statistisk analyse og research af de personer, der anvender vores tjenester, så vi bedre forstår vores brugere og udvikler og forbedrer vores tjenester, så vi kan opfylde vores brugeres og kunders behov og præferencer og
  • kombinere disse informationer med andre af de ovennævnte typer informationer for at skabe en holistisk profil af vores kunder, så vi bedre kan personliggøre og skræddersy vores tjenester til hver enkelt kundes præferencer og vaner.

   

  • Påkrævet for at oprette og opfylde kontrakter (ansættelse)
  • Påkrævet for at overholde juridiske forpligtelser som arbejdsgiver
  • Påkrævet for at opfylde vores juridiske interesser som arbejdsgiver for at fastlægge jobegnethed, undgå svindel og administrere sikker adgang til vores informationssystemer.

  8

   

  Informationer som vi i øvrigt indsamler fra andre kilder eller offentlige kilder, omfatter:

  • Informationer fra medierne
  • Informationer på vores sociale medier eller større sociale medieplatforme, bl.a. Facebook, Twitter og LinkedIn
  • Informationer, indsamlet af sikkerhedssystemer

  Vi anvender disse informationer til at:

  • fastholde markedets opmærksomhed
  • opbygge og vedligeholde vores tilstedeværelse på de sociale medier og branding og
  • yde sikkerhed til vores faciliteter.

   

  • Påkrævet for at opfylde vores juridiske interesser som arbejdsgiver, så vi kan fremme vores forretningsmål, udvikle vores brand og beskytte vores medarbejderes sikkerhed og velfærd.

  9

  Informationer, som vi indsamler fra offentligt tilgængelige sociale medieprofiler og arbejdsrelaterede websteder, herunder:

  • Navn, uddannelse, jobtitel, ansættelsesoplysninger
  • Udledninger: Herunder udledning fra andre personinformationer som f.eks. arbejdsrelaterede kvalifikationer og erfaringer.

  Vi anvender disse informationer til at:

  • vurdere en person egnethed til ansættelse og til at ansætte personer
  • matche kandidater til potentielle stillinger
  • tilbyde kandidater ansættelse hos vores kunder
  • henvise en person til ansættelse hos en af vores kunder
  • kontakte personer via almindelig post, e-mail, telefon, sms-beskeder og online kommunikationsplatforme om vores virksomhed eller jobtilbud, der matcher personens angivne præferencer, kvalifikationer og/eller profil. Denne form for meddelelser vil kun komme direkte fra Kelly Services (eller fra repræsentanter, der arbejder på Kellys vegne). Man kan altid vælge ikke at modtage disse meddelelser. Få yderligere oplysninger om dette i afsnittet nedenfor om Dine rettigheder og valgmuligheder)
  • Påkrævet for at oprette og opfylde kontrakter (ansættelse)
  • Påkrævet for at opfylde vores juridiske interesser som arbejdsgiver
  • Påkrævet for at udøve vores juridiske interesser som udbyder af ydelser inden for ansættelse, outsourcing og rådgivning, så vi kan udpege og tilbyde jobmuligheder til kandidater og medarbejdere, beslutte egnethed til jobmuligheder, kommunikere med enkeltpersoner om potentielle jobmuligheder.

  Hvorfor vi indsamler dine informationer

  Vi vil anvende dine persondata, når:

  • du har givet dit samtykke til de relevante behandlingsaktiviteter til de formål, vi har informeret dig om. Hvis du har givet dit samtykke, kan du altid trække det tilbage.
  • det er nødvendigt for, at du kan udføre og overholde din ansættelseskontrakt eller andre relevante ansættelseskontrakter hos os, og så vi kan tage vores forholdsregler, inden vi indtræder i en kontraktaftale med dig.
  • vi bliver nødt til at behandle dine informationer, for at vi kan overholde de juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser (f.eks. overholdelse af forpligtelser i henhold til ansættelsen, social sikring, social beskyttelse og skattelovgivning, overholdelse af vores forpligtelser i henhold til ligestillingslovgivningen eller i forbindelse med lovpligtig sygdom eller barselsorlov).
  • det undtagelsesvis er en nødvendighed for livsvarige rettigheder i relation til dig eller andre (f.eks. for at undgå alvorlig skade af dig eller andre) eller
  • det er nødvendigt i henhold til vores retmæssige interesser (eller tredjeparts), forudsat at vores legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller rettigheder, hvilket kræver beskyttelse af dine data.

  Vi vil anvende særlige kategorier af persondata, når:

  • du har givet dit udtrykkelige samtykke. Hvis du har givet os dit samtykke, kan du altid trække det tilbage.
  • det er nødvendigt for, at vi kan udføre vores juridiske forpligtelser (f.eks. i forbindelse med ansættelsen, social sikkerhed og sociale beskyttelseslove eller i forbindelse med overenskomstaftaler), overholde vores forpligtelser i henhold til ligestillingsloven eller i forbindelse med lovpligtig sygdom eller barselsorlov.
  • det er nødvendigt, for at vi kan etablere, udøve eller forsvare erstatningskrav.
  • det er nødvendigt i forbindelse med forebyggende medicin eller arbejdsmedicin, vurdering af din arbejdsevne, medicinsk diagnose eller sundhed (eksempelvis i forhold til arbejdsmiljøhenvisninger og -rapporter).
  • det er nødvendigt for årsager af betydelig offentlig interesse, f.eks. kontrol af ligestillingsmuligheder.
  • det er undtagelsesvis en nødvendighed for livsvarige rettigheder i relation til dig eller andre (f.eks. for at undgå alvorlig skade af dig eller andre) og i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give dit samtykke eller
  • når du allerede har offentliggjort de relevante personlige informationer.

  Vi vil kun anvende dine persondata til de formål, vi indsamlede dem for, medmindre vi har grund til at mene, at vi har behov for at anvende dem af andre årsager, og den anden årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi får brug for at anvende dine persondata til et formål uden forbindelse til det oprindelige formål, vil vi give dig besked og forklare dig det juridiske grundlag, som giver os tilladelse til at gøre dette.

  Juridiske interesser

  Som nævnt ovenfor kan vi nogle gange anvende dine personlige informationer, hvis det er nødvendigt i forbindelse med juridiske interesser (eller tredjeparts). Det vil sige, at brug af persondata skal være nødvendig for at:

  • sikre effektiv administration og håndtering af din ansættelse eller aftale, personalegoder, administration af virksomheden og driftskontinuitet
  • sikre, at vores værdier er beskyttede, holdt fortrolige og ikke bliver anvendt til upassende eller ulovlige formål
  • forebygge, påvise eller undersøge uautoriseret brug af vores systemer og sikre, at vi overholder loven og vores politikker
  • sikre, at vi kan kontakte dig eller din familie i en nødsituation
  • tjekke, at du har juridisk ret til at arbejde, til at administrere performance, disciplinære processer og forfremmelser
  • administrere krav til uddannelse og udvikling
  • vedligeholde produktudvikling og udføre effektiv markedsføring via analyse og profilering i forbindelse med business intelligence
  • tage os af uoverensstemmelser og ulykker og juridisk rådgivning og anden form for rådgivning
  • overholde andre landes love og bestemmelser
  • forebygge svindel og økonomisk kriminalitet og
  • sikre netværks- og informationssikkerhed.

  Kontakt vores Data Protection Officer, hvis du vil have flere informationer om vores juridiske interesser i forbindelse med dine persondata.

  Undladelse af at levere påkrævede informationer

  I tilfælde af at vi anmoder om persondata for at kunne ansætte dig eller finde et arbejdssted eller et jobmatch, vil vi eventuelt ikke kunne hjælpe dig ordentligt med din anmodning om ansættelse, placering eller jobmatch, udført af Kelly Services, hvis du ikke leverer de informationer, som vi anser som påkrævet i sådanne situationer.

  Hvor længe vi opbevarer dine informationer

  Vi vil opbevare dine persondata så længe, det er nødvendigt, i forbindelse med vores aftale med dig, så vi kan levere de ønskede tjenesteydelser, af juridiske forretningsmæssige årsager eller på grund af andre nødvendige formål, f.eks. overholdelse af love eller bestemmelser eller i forhold til en anden juridisk myndighed, eller hvor det ellers er tilladt til andre juridiske formål såsom revision, sikkerhed eller svindelforebyggelse eller for at bevare eller forsvare Kellys juridiske rettigheder.

  Desuden vil jobansøgere og personer, der har afsluttet en opgave, blive bibeholdt i Kellys talentpulje, så de kan blive kontaktet i forbindelse med andre ansættelsesmuligheder. Talentpuljer i Europa vil bibeholde dine ansøgningsinformationer i højst tre år. Informationer om personer, der ikke er bosat i Europa, vil blive bibeholdt i henhold til lokale juridiske bestemmelser, men i alle tilfælde højst i ti år. Hvis det er muligt, vil Kelly slette dine informationer fra talentpuljen ved dokumenteret anmodning.

  Flere informationer

  På grund af vores forskellige forpligtelser i forbindelse med opbevaring af registreringer, kan opbevaringsperioderne være forskellige. Vi vil for eksempel beholde en kopi af dine kontaktinformationer, hvis du har indvendinger imod eller fravælger modtagelse af direkte markedsføring fra os. Vi vil tilføje dine informationer til vores egen ‘Robinson-liste’ for at sikre os, at du ikke fremover vil modtage markedsføringsmateriale fra os. Vi vil desuden heller ikke slette persondata, hvis de er relevante i en undersøgelse eller tvist. Dine data vil fortsat være lagret, indtil sagen er helt afsluttet.

  Vi anvender følgende kriterier til at afgøre opbevaringsperioderne:

  • hvor længe, der er brug for informationerne til levering af ansættelses- og outsourcingtjenester og til at drive vores virksomhed
  • hvis der er kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser, der kræver, at vi skal opbevare data i en bestemt periode
  • hvis en lov, vedtægt eller forordning giver mulighed for en bestemt opbevaringsperiode
  • hvis en person har accepteret en længere opbevaringsperiode
  • hvis informationerne anses for at være følsomme data, og i så fald vil det være en kortere opbevaringsperiode, der vil være gældende og
  • hvad forventningerne til opbevaring var dengang, informationerne kom os i hænde.

  I alle tilfælde vil vi fortsætte med at beskytte dine persondata i henhold til betingelserne i denne privatlivspolitik. Vi vil endvidere rutinemæssigt opdatere vores informationer for at sikre os, at de er opdaterede.

  Hvem vi videregiver dine informationer til

  Kelly Services holder sine medarbejdere, repræsentanter og leverandører ansvarlige i forbindelse med at bevare den tillid, du har til os i forbindelse med, at vi har adgang til dine persondata.

  Når det angår enkeltpersoner, videregiver Kelly de informationer, der er nødvendige for, at Kelly kan udføre deres ansættelses- og outsourcingtjenester med andre Kelly Services-enheder, kunder, leverandører og serviceudbydere, der er involveret i at bistå med administration af de procedurer, og som er påkrævet for at kunne levere disse tjenester.

  Enhver involvering af en kunde, leverandør eller serviceudbyder vil være underlagt behørige kontraktmæssige krav, der indebærer forbud mod at anvende dine informationer til andre formål end dem, der specifikt er anvist af Kelly. Der er endvidere sørget for tilstrækkelige administrative og tekniske sikkerhedsmekanismer for at forhindre, at dine oplysninger anvendes, videregives eller gives adgang til på utilbørlig vis.

  Flere informationer

  For at kunne levere ansættelse og outsourcing i henhold til dine ønsker eller for at kunne levere vores personaleformidling, outsourcing, og rådgivningsprodukter, videregiver vi dine persondata til:

  • Vores kunder eller leverandører til brug for eventuel placering, ansættelse eller outsourcing
  • Vores kunder eller leverandører, som søger medarbejdere, der matcher dine kvalifikationer og profil og
  • Virksomheden, som du har fået ansættelse hos for at integrere dine data med deres ansøgnings- og ansættelsesprocedurer.
  • Serviceudbydere, som administrerer og håndterer programmer for midlertidigt ansatte for vores kunder.
  • Serviceudbydere, der udfører outsourcede administrative opgaver på vores vegne, f.eks. i forbindelse med ansøger-trackingsystemer, HR-funktioner og lønbehandling.
  • Vores leverandører af informationsteknologi, som f.eks. Microsoft og Amazon Web Services, til datalagring eller hosting, driftskontinuitet og katastrofehjælp.

  Kelly videregiver kun dine persondata med disse tredjeparter, når det drejer sig om rekruttering, jobplacering, ansættelse og outsourcing.

  Der er også andre tredjeparter, som vi videregiver dine informationer til. Det gør vi, enten når vi har fået dit samtykke, eller fordi de har de informationer, vi har brug for, når vi skal levere ydelser til dig, eller på grund af nogen af de andre formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Det kan være Skat, kreditreferencebureauer, databaser og bureauer, der arbejder med bekæmpelse af svig og svindel, og screeningvirksomheder. 

  Som følge af Kellys globale aktiviteter kan videregivelse af dine oplysninger til andre Kelly Services-enheder, serviceudbydere og kunder forekomme, hvorved dine data vil kunne blive sendt til lande uden for dit eget bopælsland. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der adskiller sig fra tilsvarende love i dit eget land. De områder, modtagerne er placeret, varierer, afhængigt af hvilken ydelse det drejer sig om, men det kan være USA, Mexico, Brasilien, Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Australien. Uanset hvor dine oplysninger kommer fra, og hvor de videregives til, vil Kelly altid beskytte dine oplysninger, som beskrevet i denne privatlivspolitik, og overholde alle gældende databeskyttelseslove. Kelly bærer ansvaret for informationer, som vi på vores vegne videregiver til tredjeparter til behandling.

  Dine persondata kan blive overført til andre tredjeparter i visse tilfælde:

  • Hvis vi taler om at sælge eller overføre en del af vores virksomhed – kan informationerne blive overført til eventuelle købere i henhold til betingelserne om fortrolighed.
  • Hvis vi reorganiserer eller bliver solgt, kan informationerne blive overført til en køber, som vil kunne fortsætte forretningsforholdet med dig.
  • Hvis loven kræver det, eller der er regler eller praksis, som vi følger, eller hvis vi bliver spurgt om dine data af en offentlig eller lovgivningsmæssig myndighed – for eksempel politiet eller
  • Hvis vi forsvarer et retskrav, kan dine informationer blive overført som påkrævet i forbindelse med forsvar at et sådant krav.

  Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz

  For personer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), Storbritannien eller Schweiz, vil Kelly i tilfælde af overførsler til tredjeparter uden for EØS, Storbritannien eller Schweiz sørge for beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer overholdelse af de gældende juridiske krav, såsom brug af EU-modelkontrakter eller. Hvis du ønsker flere informationer om vores anvendelse af modelkontrakter, bedes du kontakte vores Data Protection Officer på privacy@kellyservices.com.

  Endelig kan dine informationer blive videregivet til relevante offentlige myndigheder, hvis Kelly er forpligtet til dette i henhold til love eller juridiske procedurer, eller hvis det er påkrævet af retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder.

  Dine rettigheder og valgmuligheder

  Vi respekterer dine rettigheder til adgang til og kontrol af dine informationer. Mængden af personlige oplysninger, du skal acceptere at levere, når du ønsker vores ydelser, stemmer overens med Kellys interesse i at levere ydelser til dig. Kelly overholder gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser.

  Vi behandler persondata om dig i overensstemmelse med de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik, herunder at levere rekruttering, jobplacering, ansættelse eller outsourcing, drive vores forretning, overholde vores juridiske og kontraktmæssige forpligtelser og indfri andre af Kellys juridiske interesser. I de fleste lande, hvor Kelly har ansættelseskontrakt med dig, er informationer om kontakt, løn og personalegoder en kontraktmæssig eller lovbefalet forpligtelse, og hvis dette ikke er opfyldt, kan det begrænse din mulighed for at være ansat hos Kelly.

  Du kan have visse rettigheder i forbindelse med dine persondata. Disse rettigheder og dine muligheder for at gøre brug af disse, er angivet nærmere nedenfor.

  Europæiske privatlivsrettigheder

  Europæiske privatlivsrettigheder

  For personer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien eller Schweiz overholder Kelly de databeskyttelseslove, der gælder i dit land og, hvis det er i overensstemmelse med disse love, har du følgende rettigheder:

  • Adgang: Du har ret til at anmode om adgang til dine persondata. Du har ret til at spørge os, om vi behandler dine persondata og, hvis det er tilfældet, kan du anmode om adgang til dine persondata. Det betyder, at du kan få en kopi af de persondata, vi opbevarer om dig og visse andre informationer om disse.
  • Rettelser: Du har ret til at anmode om, at vi retter upræcise (berigtigelse) af dine persondata. Som reaktion på din anmodning vil vi opdatere alle ufuldstændige eller upræcise persondata, vi er i besiddelse af om dig, for at sikre, at de er præcise og rigtige.
  • Sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine persondata under visse omstændigheder i henhold til vores forpligtelser om at skulle opbevare informationerne ifølge gældende lov, eller hvis dine persondata ikke må slettes i forbindelse med erstatningskrav.
  • Begrænsning: Du har ret til at bede os suspendere behandling af visse af dine persondata, f.eks. hvis du vil have os til at fastslå nøjagtighed eller kende årsagen til behandling af dine persondata.
  • Overdragelse: Du kan anmode om at modtage de informationer, du har givet os, i et maskinlæsbart transportabelt format eller overdrage visse persondata til en anden part.
  • Automatiserede beslutninger: Du kan anfægte en automatiseret beslutning, der er foretaget om dig, hvis det vil kunne have en juridisk eller tilsvarende betydning, og anmode om, at beslutningen skal genovervejes. EU-borgere vil ikke være underlagt beslutninger med juridisk betydning eller beslutninger, der vil have stor indvirkning, hvis beslutningen udelukkende er baseret på en automatiseret beslutning.

  Ret til indsigelse

  Personer i EØS, Storbritannien og Schweiz har i nogen tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Kellys behandling af dine informationer.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod Kellys behandling af dine persondata, hvis indsigelsen er på grundlag af Kellys juridiske interesser (eller en tredjeparts). Du har mulighed for at udfordre vores opfattelse af juridiske interesser. Vi kan imidlertid have ret til at fortsætte behandling af dine persondata, når det sker på grundlag af vores juridiske interesser, eller når det er relevant i henhold til retskrav. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse, hvis vi behandler dine persondata for at benytte dem til direkte markedsføring.

  Du har ret til at indgive en klage til et registertilsyn, specielt i den medlemsstat i EU, (eller Storbritannien, hvis relevant), du er bosiddende, der hvor vi er baseret, eller der hvor en påstået overtrædelse af lovgivningen om databeskyttelse har fundet sted.

  Da det er påkrævet at behandle dine data, for at vi kan udføre rekruttering, placering og ansættelse eller outsourcing for dig, kan en anmodning om at tilbagetrække et samtykke, indvending mod behandling eller sletning af dine persondata medføre, at Kelly ikke vil være i stand til at fortsætte samarbejdet med f.eks. at yde hjælp til rekruttering, placering, ansættelse eller outsourcing. I henhold til gældende lov kan Kelly begrænse eller nægte anmodninger eller anmode om rimelige gebyrer.

  Privatlivsrettigheder i Californien

  • Privatlivsrettigheder i Californien

   For personer, der er bosat i Californien, er Kelly forpligtet til at efterleve de rettigheder, du har i henhold til California Consumer Privacy Act, og vil sikre sig, at du ved, at du har følgende rettigheder:

   • Adgangsrettighed: Hvad angår de persondata, som Kelly har indsamlet eller opbevaret om dig i de foregående 12 måneder, har du ret til at anmode om adgang til de kategorier persondata, vi har indsamlet om dig, de kilder, som dine persondata stammer fra, de forretningsmæssige og kommercielle formål, der har ligget til grund for at indsamle, sælge eller dele persondata, de tredjepartskategorier, som Kelly har videregivet persondata til og et eksemplar af nogle af de persondata, vi har indsamlet og opbevaret. Du bedes bemærke, at hvis din anmodning om adgang kræver afsløring af persondata om en anden person, så vil vi ikke kunne give dig alle informationerne. Tilsvarende vil vi heller ikke kunne efterkomme hele din anmodning, hvis det kunne medføre, at vi måtte overtræde en lov, regel eller bestemmelse eller retshåndhævelse.
   • Rettighed til at rette: Du har ret til at anmode om, at Kelly retter ukorrekte persondata, der er opbevaret om dig.
   • Rettighed til at slette informationer: Du har ret til at anmode om, at vi sletter de persondata, som vi har indsamlet om dig. Vi skal imidlertid ikke efterkomme din anmodning, hvis der kan være en eller flere undtagelser, der gør sig gældende. Det kan være omstændigheder, der gør det nødvendigt for os eller vores serviceudbyder at bevare dine persondata, for at vi kan afslutte en transaktion med dig internt brug, der i det store hele stemmer overens med dine forventninger efterlevelse af en juridisk forpligtelse eller anden brug af dine persondata internt, der stemmer overens med den kontekst, som du har givet os disse data.
   • Rettighed til at fravælge: Du har til hver en tid ret til at fravælge salg eller videregivelse af dine persondata til tredjeparter. Det indebærer, at når du udøver din ret til ikke at give tilladelse til salg eller videregivelse af dine persondata, så skal vi efterkomme din anmodning. Kelly sælger og videregiver ikke persondata til tredjeparter, som det er defineret i henhold til californisk lovgivning.
   • Rettighed til at begrænse brug og videregivelse af følsomme informationer: Du har ret til at anmode om, at Kelly begrænser brug og videregivelse af personfølsomme informationer om dig. Kelly vil imidlertid ikke bruge eller videregive personfølsomme informationer om dig medmindre det gælder formål, der er tilladt i henhold til CCPA.
   • Rettighed til ikke at blive diskrimineret for at udøve disse rettigheder: Du har ret til ikke at blive diskrimineret for at udøve dine privatlivsrettigheder som forbruger. Vi vil ikke nægte dig varer eller tjenester, kræve andre beløb eller give dig et andet kvalitetsniveau af vores varer eller tjenester, hvis du udøver din ret, medmindre forskellen er rimelig i forhold til værdien af dine data.

   Da det er nødvendigt at behandle dine data, for at vi kan udføre rekruttering, placering og ansættelse eller outsourcing for dig, kan en anmodning om at slette dine informationer medføre, at Kelly ikke vil være i stand til at fortsætte samarbejdet med f.eks. at yde hjælp til rekruttering, placering, ansættelse eller outsourcing. I henhold til gældende lov kan Kelly begrænse eller nægte anmodninger eller anmode om rimelige gebyrer.

   Udøvelse af dine privatlivsrettigheder i Californien

   For at udøve nogen af følgende CCPA-rettigheder, bedes du anvende en af disse metoder:

   • Ring til 1-866-Kelly4U (1-866-535-5948)
   • Få adgang til vores side om datarettigheder
   • Send en e-mail til privacy@kellyservices.com

   Bemærk, at Kelly kan anmode om yderligere informationer for at få bekræftet din identitet, inden de bekræfter anmodningen. Hvis vi ikke kan bekræfte din identitet, kan vi afslå anmodningen.

   

  Mexicanske privatlivsrettigheder

  Mexicanske privatlivsrettigheder

  Kelly Services México, S.A. de C.V., herefter kaldet “KELLY”, med domicil på Ave.Niños Héroes Number 1555, interior 103, Moderna Neighborhood, Zip Code 44190, Guadalajara, Jalisco, og med webadressen kellyservices.com.mx er ansvarlige for brug af generelle, finansielle, formuerelaterede og følsomme persondata, som du har videregivet eller kan komme til at videregive i forbindelse med et ansættelsesforhold hos Kelly, eller har videregivet i en eventuel jobansøgning til Kelly i henhold til de betingelser og vilkår, der er angivet i henhold til the Mexican Federal Law for Protection of Personal Data in Possession of Private Parties (“LFPDPPP”).

  Du har ret til at begrænse brug eller videregivelse af persondata til formål, der ikke er påkrævet for vores juridiske forhold, for at undgå modtagelse af jobtilbud eller salgsfremmende beskeder fra Kelly, til din fastnettelefon, mobiltelefon og/eller email-adresse, hvor du udtrykker din ret til ikke længere at modtage denne slags beskeder via din e-mail, ved at sende os en sådan anmodning til følgende e-mail: ARCO@kellyservices.com. Som tilføjelse til det foregående kan vi meddele dig, at du når som helst kan tilbagekalde din godkendelse af brug af dine persondata ved at sende en e-mail til ARCO@kellyservices.com.

  I overensstemmelse med LFPDPPP har du ret til at få adgang til dine persondata, der er i Kellys besiddelse, såvel som at få information om, hvordan de bliver brugt, rette dem, hvis de ikke er korrekte eller fuldstændige, slette dem, hvis du mener, at der er for mange informationer om dig, eller at de er unødvendige til de formål, der retfærdiggør, at de er indsamlet, eller gøre indsigelse mod deres brug til specifikke formål (ARCO rettigheder).

  For at Kelly kan behandle din anmodning, skal en sådan e-mail sendes med følgende informationer: (i) kopi af officielt id med foto (INE, nuværende pas, eksamensbeviser eller militærtjenestebevis), (ii) fulde navn, (iii) nuværende fulde adresse, (iv) fastnettelefonnummer og/eller mobiltelefonnummer og (v) årsagerne til, hvorfor du anmoder Kelly om at få adgang (hvis du ønsker, at Kelly skal informere dig om eksistensen af dine persondata), at rette (hvis du ønsker, at Kelly skal rette dine persondata, da de kan være upræcise eller ufuldstændige), at slette (hvis du ønsker, at Kelly delvist eller helt skal slette dine persondata), eller at gøre indsigelse (hvis du ønsker, at Kelly skal ophøre med at gøre brug af dine persondata).

  I tilfælde af at din anmodning bliver godkendt i henhold til LFPDPPP, vil tilbagesendelse af dine persondata være uden beregning, og du skal kun betale et mindre beløb for postforsendelsen eller prisen for kopier eller andre generede formater. Din anmodning vil blive behandlet efter højst 20 (tyve) hverdage efter modtagelsen af din anmodning.

  Hvis du mener, at din ret til databeskyttelse er blevet krænket af medarbejderes adfærd eller af vores handlinger eller svar, eller du mener, at der er sket en overtrædelse af de bestemmelser, der er fastlagt af LFPDPPP vedrørende brug af dine persondata, kan du indsende en klage eller et krav til the Federal Institute of Access to Information and Data Protection. Få flere informationer på www.ifai.org.mx.

  Andre privatlivsrettigheder

  Andre privatlivsrettigheder

  I henhold til lovgivningen i visse jurisdiktioner, kan du have ret til at anmode om flere informationer om de persondata, vi indsamler, anmode om adgang til de persondata, vi behandler, rette en fejl eller udeladelse, slette persondata eller gøre indsigelse mod eller begrænse yderligere behandling. Kelly overholder gældende lovgivning om databeskyttelse og vil respektere individuelle anmodninger om rettigheder i henhold til disse love.

  Da det er nødvendigt at behandle dine data, for at vi kan udføre rekruttering, placering og ansættelse eller outsourcing for dig, kan en anmodning om udøve visse rettigheder medføre, at Kelly ikke vil være i stand til at fortsætte samarbejdet med f.eks. at yde hjælp til rekruttering, placering, ansættelse eller outsourcing. I henhold til gældende lov kan Kelly også begrænse eller nægte anmodninger eller anmode om rimelige gebyrer.

  Direkte markedsføring

  Direkte markedsføring

  Vi kan med jævne mellemrum anvende dine kontaktinformationer for at sende dig opdateringer via e-mail for at oplyse dig om muligheder eller ydelser, der vil være relevante for dine relationer med Kelly Services, f.eks. jobs i vores database, som svarer til dine udvalgte kriterier.

  Når vi beder om at få dine persondata, får du også mulighed for at beslutte, hvilke slags meddelelser, du gerne vil modtage. Hvis du under dit samarbejde med Kelly Services er blevet registreret til flere forskellige ydelser eller ressourcer, kan det være nødvendigt, at du må framelde hver enkelt ydelse enkeltvist.

  Du kan altid framelde modtagelse af direkte markedsføring. Alle meddelelser vil indeholde vejledning i, hvordan du kan framelde at modtage lignende e-mails fra den registrerede tjeneste eller ressource. Du kan også framelde dig ved at kontakte vores Data Protection Officer på privacy@kellyservices.com.

  Cookies

  Vi registrerer antal besøgende af de relevante sektioner på vores website og sporer bevægelserne mellem sektionerne ved hjælp af “cookies”.

  Cookies er små datafiler, der indeholder informationer, der er placeret på din computer, og som automatisk downloades til din enhed, for at vi kan genkende dig, hvis du tidligere har været inde på vores website. Vi bruger cookies for at identificere din browser og enhed. De indsamler og opbevarer informationer, om hvordan du bruger vores website, når du har været inde på vores website.

  Få flere informationer om cookies, de typer cookies vi anvender, og hvordan vi anvender dem, ved at læse vores Cookie-politik.

  Beskyttelse af dine informationer

  Kelly Services sørger for at sikre dine personlige oplysninger.

  Vi overvåger regelmæssigt branchestandarderne for at sikre alle informationer og revurdere vores fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så vi bedst muligt forhindrer tab, misbrug, ændringer, uautoriseret adgang, ødelæggelse eller videregivelse af dine personlige oplysninger.

  Persondata, der sendes til os, enten pr. brev eller e-mail, kan være ubeskyttede under overførslen, så vi kan ikke garantere, at de bliver leveret.

  Adgangskoder skal holdes fortrolige og må ikke videregives til en tredjepart. Kelly beder aldrig om at få udleveret din adgangskode.

  Opdateringer af nærværende privatlivspolitik

  Kelly kan opdatere nærværende politik fra tid til anden. Derfor bedes du læse den med jævne mellemrum.

  Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik, vil vi skrive om den reviderede version her og beskrive ændringerne i afsnittet Ændringshistorik.

  Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, kan vi eventuelt informere dig om dette på anden måde og altid, inden ændringerne træder i kraft. Det kan være med en tydelig notits på vores website, en notits via vores online-portaler eller ved at kontakte dig direkte.

  Hvis du ønsker adgang til tidligere versioner af denne privatlivspolitik, bedes du kontakte vores Data Protection Officer på privacy@kellyservices.com.

  Sådan kontakter du Kelly

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger, ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslov eller mener, at Kelly ikke har overholdt denne privatlivspolitik, kan du sende en e-mail til vores ansvarlige for databeskyttelse på privacy@kellyservices.com. Endvidere kan enkeltpersoner kontakte Kelly Services i USA på:

  Kelly Services, Inc.
  Att.: Privacy Officer
  999 W. Big Beaver Road
  Troy, MI 48084

  Eller i EØS, Storbritannien eller Schweiz på

  Kelly Services Management Sàrl
  Att.: Privacy Officer
  Av. Edouard-Dubois 20
  CH-2002
  Neuchâtel
  Schweiz

  De ovenfor anførte koncernselskaber, der ikke ligger i Europa, kan også kontaktes via deres repræsentant:

  Kelly Services (Holland) B.V.
  Neptunusstraat 37
  2132 JA Hoofddorp
  Holland