se_goteborg

Göteborg Stad

Kelly Services och Göteborg Stad

Sedan 2008 har Kelly Services i Göteborg framgångsrikt rekryterat duktiga medarbetare till Göteborg Stad. Kelly har rekryterat till både bolag och förvaltningar inom en mängd olika områden. Med en hög servicenivå och ett personligt bemötande har många bolag och förvaltningar blivit återkommande kunder hos oss under åren som gått. Genom ett gott samarbete har vi tillsammans med våra samarbetspartners inom Göteborg stad format framgångsrika avdelningar. Något vi vill fortsätta med att göra även i framtiden.

Kelly Services hittar rätt

Jakten på rätt kompetens är tuff. Kanske dyker inga intressanta sökanden upp via annonser på webben eller i tryckt media. Då är det viktigt att leta efter och hitta personer som inte är aktivt arbetssökande. Genom search och headhunting har Kelly byggt upp ett värdefullt nätverk med personer som leder oss till rätt kandidat. Givetvis annonserar vi gärna även era tjänster via våra kanaler som vi vet är de bästa på marknaden just nu.

Kelly Services har tidigare rekryterat personer inom följande områden till Göteborg Stad: 

  • Försäljning
  • Kundservice
  • Teknik
  • Administration
  • Ekonomi
  • Projektledning

Om Kelly Services

Kelly Services är sedan 1946 en av världens ledande aktörer inom flexibla rekryteringslösningar och har årligen 200 000 kunder, fördelade på 700 kontor i 30 länder. Kelly Services är en aktiv samarbetspartner och inte bara en leverantör av personal. Vi delar ett ömsesidigt förtroende till ett antal seriösa och välkända företag, både på lokal och global nivå. Tack vare detta uppnår vi ett av våra uttalade mål: att genom samarbete med våra kunder bidra aktivt till deras framgång. 


se_goteborg

se_goteborg